Algemeen
Nieuws
Publicaties
Zoeken | Taalkeuze

Lezing van dr. Hanno Brand op 29 april 2010 voor het Koninklijk Fries Genootschap

Plaats: Fries Museum Turfmarkt 11 Leeuwarden

Tijd: 20.00 uur

Tot op de dag van vandaag spreekt de Hanze tot de verbeelding. Het heeft een klank van internationale samenwerking, wederzijds vertrouwen, ondernemerschap en gemeenschappelijke cultuur. Haar kooplieden en steden waren actief in een internationaal handelsnetwerk dat in het middeleeuwse Europa zijn weerga niet kende. De Hanze was een netwerk van ongeveer tweehonderd steden dat zich uitstrekte van Reval (nu Tallin) in het oosten tot Staveren in het westen. De lezing zal ingaan op het functioneren van de Hanze als belangengemeenschap en als een koopliedennetwerk dat bijna vierhonderd jaar zijn stempel drukte op de handel en politiek van het Noord- en Oostzeegebied. Aan de hand van een aantal Friese voorbeelden wordt dit functioneren uit de doeken gedaan om zo de belangrijkste karakteristieken van de Hanze en de betekenis van Friesland in dit netwerk duidelijk te maken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de belangrijkste handelsstromen over land en over zee, aan de bestuurlijke organisatie, aan haar doelstellingen en aan de positie van de Friese steden in de Hanze in de periode tussen ca. 1200 en 1560.

De spreker

Dr. Hanno Brand studeerde geschiedenis van de middeleeuwen aan de Universiteiten van Leiden en Gent. Hij was achtereenvolgens werkzaam aan de Universiteit Leiden, de Universiteit Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs en de Universiteit Groningen. Sinds 2009 is hij verbonden aan de Fryske Akademy als hoofd van de vakgroep Geschiedenis en Literatuur. Hij houdt zich met name bezig met onderzoek naar stedelijke elites, vorstenhoven en de Hanze. Sinds zijn aanstelling in Leeuwarden richt hij zich op de sociaal-economische geschiedenis van Friesland in de periode 1500-1800, op de Friese Nassaus en op de Maritieme geschiedenis van Friesland.