Algemeen
Nieuws
Publicaties
Zoeken | Taalkeuze

Algemene informatie

Portret Hylck van Eysinga Portret Frans van Eysinga Foto Fries zilverwerk. Een Hansje in de kelder

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.

Om deze doelstelling te bereiken geeft het Genootschap twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het publiekstijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies, lezingen en deze website.

Als oprichter van het inmiddels verzelfstandigde Fries Museum is het Fries Genootschap nog altijd de formele eigenaar van een belangrijk deel van de collectie van dit museum. In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendantportretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 (foto boven en foto midden) en vele stukken Fries zilverwerk (foto onder).

Zonder vernieuwing geen toekomst voor de Friese media - verslag symposium KFG >>>