Algemeen
Nieuws
Publicaties
Zoeken | Taalkeuze

Algemene ledenvergadering 30 juni 2009

De eerstvolgende algemene ledenvergadering vindt plaats op 30 juni 2009 om 20.00 uur in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden.

Na afloop van de vergadering zal drs. Paul Noomen van de Fryske Akademy een lezing houden over het onderwerp De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners. Het boek met deze titel verschijnt op 26 juni 2009 bij uitgeverij Verloren (Hilversum). Het Koninklijk Fries Genootschap is een van de subsidiënten van Noomens langlopend studieproject. Voor meer informatie zie Ut de Smidte nr. 1, 2009 pagina 11.

Vergaderstukken