Algemeen
Nieuws
Publicaties
Zoeken | Taalkeuze

Bestuur

De excursiecommissie bestaat uit Dr. Sipke Feenstra, Drs. Peter Karstkarel, Drs. Jantsje Sikma en Dr. Hotso Spanninga.

Het algemeen secretariaat van het Genootschap wordt verzorgd door mw. Hilde Dekkinga