1024px-PomerodeSouthGate 400x250Hoe binne de opfallende oerienkomsten tusken it Frysk en it Pommersk te ferklearjen? Kinne Dútske migranten yn Brazilië ús helpe om in taal te rekonstruearjen dy’t yn it ferline oan ’e súdlike Eastseekust sprutsen waard? In ûndersyk nei Pommerske migranten yn 1859-1887 nei de dielsteat Espirito Santo en harren taal kin helpe.

Ik wol dit nûmer hawwe