Yn it nijste nûmer

Hjirûnder alfêst in lytse greep út it nijste nûmer. Jo kinne hjir ek it parseberjocht lêze oer it nijste nûmer.
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Foto 016 Mulheim400x250Yn de bloeitiid fan it Dútske keizerryk, de desennia om 1900 hinne, sûge de yndustry suver it arbeidersfolk fan it plattelân. Oeral kamen se wei, ek út Nederlân, yn 1910 sa’n 144.000. Fryske arbeiders follen benammen de gatten op dy’t op Dútske buorkerijen foelen. De Friezen stienen bekend as bêste melkers.

Lês mear yn nûmer 1 fan 2020.