detail kaart ceram400x250Op koloniale kaarten fine we foar de kust fan Ceram twa kear in bekende namme: Leeuwardens Droogte en Leeuwardens-eiland. De oarsprong derfan leit yn de 17de iuw, de tiid fan de VOC. Wierskynlik hat skipper Willem de Vlamingh de namme fan syn skip, de ‘Leeuwarden’ op dat plak fêstlein. En Georg Rumphius dan? 

Ik wol dit nûmer hawwe