(Ut: Fryslân 10;4 (2004), pp. 16-20.)
Online artikel

Hans Mol

Iedere Nederlander wordt tegenwoordig weer geacht te weten wat er op 5 juni 754, nu ruim 1250 jaar geleden gebeurde. Het is opgenomen in de zogenoemde historische canon die op de lagere en middelbare school moet worden onderwezen: op die datum werd Bonifatius bij Dokkum door een troep rovers vermoord. De samenstellers van de canon en de auteurs op wie ze zich steunen, hebben het zich vermoedelijk nooit gerealiseerd, maar moord is niet het goede woord voor wat er toen is gebeurd. Moord geldt in de Germaanse rechtsopvatting als een heimelijke en zeer oneervolle daad. Zoals we uit de overgeleverde teksten kunnen opmaken is Bonifatius met zijn gevolg echter helemaal niet onverhoeds overvallen maar kwam hij bij een openlijk gewapend treffen om het leven. Geen moord dus maar doodslag. De aanval vond immers niet plaats in het donker van de nacht maar bij het aanbreken van de dag met blinkende wapens, schilden en speren, op een tijdstip waarop gewoonlijk veldslagen werden uitgevochten.

Foto: Het beeld van Bonifatius in het Bonifatiuspark te Dokkum.

Lês mear...

Jo kinne gebrûk meitsje fan de sykfunksje yn jo browser ("Ctrl F" of "appeltje F") om yn dizze ynhâldsopjefte te sykjen.


Jiergong 1 (1995), nûmer 1

 • Redactie, 'Fryslân: forum voor geschiedenis, archeologie en cultuur,' Fryslân 1;1 (1995), 3.
 • Johan Frieswijk, 'Een Friese krant over zijn oorlogsverleden,' Fryslân 1;1 (1995), 4-5.
 • Hans Mol, 'Getijdenboek uit Fries klooster voor de Provinciale Bilbiotheek,' Fryslân 1;1 (1995), 6.
 • Paul Kok, 'De noordelijke steden op weg naar het jaar 2000: een historisch perspectief,' Fryslân 1;1 (1995), 7-8.
 • Jacob van Sluis, 'Verboden verdraagzaamheid, of: Voltaire in Friesland,' Fryslân 1;1 (1995), 9.
 • Meindert Schroor, 'De 'Dresdener Atlas': een verzameling zestiende eeuwse plattegronden van Friese en andere plaatsen,' Fryslân 1;1 (1995), 10-11.
 • Hans Mol, 'Hilligen yn Fryslân: Sint Anne,' Fryslân 1;1 (1995), 11-12.
 • Yme Kuiper, 'Een echte Rembrandt in Harlingen?' Fryslân 1;1 (1995), 13-16.
 • A.B.C. de Vries, 'Moeilijke mensen,' Fryslân 1;1 (1995), 16.
 • Johan Frieswijk, 'Fingearre Piebenga as Flaamske 'canard',' Fryslân 1;1 (1995), 17.
 • Meindert Schroor, 'Fergriemd FRYSLAN. Skeind terpsymboal,' Fryslân 1;1 (1995), 18.
 • René Kunst, 'Slauerhoff in veel woorden te weinig recht gedaan,' Fryslân 1;1 (1995), 19-20.
 • Evert Kramer, 'Een lichtvoetig archeologisch publieksboek,' Fryslân 1;1 (1995), 21-22.
Lês mear...