Ecta 002Het zegel dat de Groninger Ommelanden in 1578 invoerden, bestaat uit de wapens van de samenstellers met als hartschild het oude wapen van de Friese koningen. Blauwe dwarsbalken op zilver, vergezeld door elf harten. Het zegel werd druk gebruikt, maar beperkte zich spoedig tot het hartschild, het elfhartenwapen. Het is op tal van voorwerpen terug te vinden.

Ik wil dit nummer hebben