dC-Pieter-en-gezin-1 400x250Hij heeft zich ingezet voor Fries onderwijs en publiceerde de Lytse Fryske Spraekleare, maar toch kreeg Pieter de Clercq (1849-1934) veel kritiek op zijn inspanningen voor het Fries. Tegenstanders vonden dat hij niets van de Friese volksaard begreep omdat hij uit Holland kwam. Maar Eeltsje Folkertsma was van mening dat de Fryske Beweging hem dankbaar moest zijn.

Ik wil dit nummer hebben