1-Synode-Doelen---274 400x250In 1619 accepteerde Friesland de nieuwe leerregels van de Dordtse Synode, die vooral over de genadeleer ging. De kerkorde van Dordrecht was een ander verhaal. Men vreesde scheuringen op het kerkelijke erf, met alle onheil van dien in de provincie. Van een scheiding tussen kerk en staat was nog lang geen sprake.

Ik wil dit nummer hebben