SFA022007795 400x250Halverwege de zomer van 1900 zwierf Sytze Dijkstra weer eens over de Sumarreheide en kwam bij het huisje van Van Kampen. Het paar was niet thuis, dus Sytze kon zich het geld eigen maken. Toen hij het huis in brand stak, kwamen daar algauw mensen op af. Sytze was toen uiteraard al gevlucht. 'De schrik der buren’ werd hij genoemd in de krant. Het ging van kwaad tot erger.

Ik wil dit nummer hebben