206388 400x250Vader van de moderne Fryske Beweging werd Pieter Sipma (1872-1961) wel genoemd. Dit was vooral omdat hij de leraar was van vooraanstaande bewegers als Jelle Brouwer, Jan Melles van der Goot en Douwe Kalma. Hij is ook een aantal jaren actief in de Jongfryske Mienskip geweest, tot zijn voormalige leerlingen hem aan de kant schoven.

Ik wil dit nummer hebben