Koninklijk Fries Genootschap, Fryslân en De Vrije Fries

Op deze website vindt u informatie over het Koninklijk Fries Genootschap en de 2 periodieken die het Genootschap uitgeeft: het publiekstijdschrift Fryslân en het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries.

Leden van het Fries Genootschap krijgen De Vrije Fries en Fryslân gratis thuisgestuurd.
Bovendien hebben zij en hun gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum en tot de activiteiten van het Genootschap.

Lid worden

Domela 400x250Op zijn bureau had Domela een beeldje van Jezus. Hij zag in hem vooral een sociaal strijder en vereenzelvigde zich met hem. Een strijder voor de waarheid, voor de voorbeeldige mens. Ook zijn aanhang zag Domela als een Christus-figuur.

Lees meer in nummer 6 van 2019.