Koninklijk Fries Genootschap, Fryslân en De Vrije Fries

Op deze website vindt u informatie over het Koninklijk Fries Genootschap en de 2 periodieken die het Genootschap uitgeeft: het publiekstijdschrift Fryslân en het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries.

Leden van het Fries Genootschap krijgen De Vrije Fries en Fryslân gratis thuisgestuurd.
Bovendien hebben zij en hun gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum en tot de activiteiten van het Genootschap.

Lid worden

Foto 016 Mulheim400x250In de bloeitijd van het Duitse keizerrijk, de decennia rond 1900, zoog de industrie bijkans het arbeidersvolk van het platteland. Van heinde en verre kwamen ze, ook uit Nederland, in 1910 zo’n 144.000. Friese arbeiders vulden vooral de gaten die op Duitse boerenbedrijven vielen. De Friezen stonden bekend als beste melkers.

Dit is een artikel uit nummer 1. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.