Koninklijk Fries Genootschap, Fryslân en De Vrije Fries

Op deze website vindt u informatie over het Koninklijk Fries Genootschap en de 2 periodieken die het Genootschap uitgeeft: het publiekstijdschrift Fryslân en het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries.

Leden van het Fries Genootschap krijgen De Vrije Fries en Fryslân gratis thuisgestuurd.
Bovendien hebben zij en hun gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum en tot de activiteiten van het Genootschap.

Lid worden

lolle400x250Voordat Friesland in 1580 overging naar het protestantisme, was ook hier het zielenheil van overledenen van wezenlijk belang. Ook buiten Allerzielen werd druk voor gebeden voor de doden. Er bestond zelfs een soort middeleeuwse memoriecultuur, waarbij het bidden wel werd uitbesteed. Voor geld uiteraard; het heil mag wat kosten. Hoe zat dat eigenlijk?

Dit is een artikel uit nummer 1. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.