Nummer 99 (2019) [Nog niet online beschikbaar] Nummer 50 (1970) [Online beschikbaar]
Nummer 98 (2018) [Nog niet online beschikbaar] Nummer 49 (1969) [Online beschikbaar]
Nummer 97 (2017) [Nog niet online beschikbaar] Nummer 48 (1968) [Online beschikbaar]
Nummer 96 (2016) [Online beschikbaar] Nummer 47 (1966) [Online beschikbaar]
Nummer 95 (2015) [Online beschikbaar] Nummer 46 (1964) [Online beschikbaar]
Nummer 94 (2014) [Online beschikbaar] Nummer 45 (1962) [Online beschikbaar]
Nummer 93 (2013) [Online beschikbaar] Nummer 44 (1960) [Online beschikbaar]
Nummer 92 (2012) [Online beschikbaar] Nummer 43 (1957) [Online beschikbaar]
Nummer 91 (2011) [Online beschikbaar] Nummer 42 (1955) [Online beschikbaar]
Nummer 90 (2010) [Online beschikbaar] Nummer 41 (1953) [Online beschikbaar]
Nummer 89 (2009) [Online beschikbaar] Nummer 40 (1950) [Online beschikbaar]
Nummer 88 (2008) [Online beschikbaar] Nummer 39 (1948) [Online beschikbaar]
Nummer 87 (2007) [Online beschikbaar] Nummer 38 (1946) [Online beschikbaar]
Nummer 86 (2006) [Online beschikbaar] Nummer 37 (1943) [Online beschikbaar]
Nummer 85 (2005) [Online beschikbaar] Nummer 36 (1941) [Online beschikbaar]
Nummer 84 (2004) [Online beschikbaar] Nummer 35 (1939) [Online beschikbaar]
Nummer 83 (2003) [Online beschikbaar] Nummer 34 (1937) [Online beschikbaar]
Nummer 82 (2002) [Online beschikbaar] Nummer 33 (1935) [Online beschikbaar]
Nummer 81 (2001) [Online beschikbaar] Nummer 32 (1934) [Online beschikbaar]
Inhoudsopgave/Register 1839-2000 (2000) [Online beschikbaar] Nummer 31 (1932) [Online beschikbaar]
Nummer 80 (2000) [Online beschikbaar] Nummer 30 (1930) [Online beschikbaar]
Nummer 79 (1999) [Online beschikbaar] Nummer 29 (1929) [Online beschikbaar]
Nummer 78 (1998) [Online beschikbaar] Nummer 28 (1928) [Online beschikbaar]
Nummer 77 (1997) [Online beschikbaar] Nummer 27 (1924) [Online beschikbaar]
Nummer 76 (1996) [Online beschikbaar] Nummer 26 (1918) [Online beschikbaar]
Nummer 75 (1995) [Online beschikbaar] Nummer 25 (1917) [Online beschikbaar]
Nummer 74 (1994) [Online beschikbaar] Nummer 24 (1916) [Online beschikbaar]
Nummer 73 (1993) [Online beschikbaar] Nummer 23 (1915) [Online beschikbaar]
Nummer 72 (1992) [Online beschikbaar] Nummer 22 (1914) [Online beschikbaar]
Nummer 71 (1991) [Online beschikbaar] Nummer 21 (1913) [Online beschikbaar]
Nummer 70 (1990) [Online beschikbaar] Nummer 20 (1906) [Online beschikbaar]
Nummer 69 (1989) [Online beschikbaar] Nummer 19 (1990) [Online beschikbaar]
Nummer 68 (1988) [Online beschikbaar] Nummer 18 (1895) [Online beschikbaar]
Nummer 67 (1987) [Online beschikbaar] Nummer 17 (1890) [Online beschikbaar]
Nummer 66 (1986) [Online beschikbaar] Nummer 16 (1886) [Online beschikbaar]
Nummer 65 (1985) [Online beschikbaar] Nummer 15 (1883) [Online beschikbaar]
Nummer 64 (1984) [Online beschikbaar] Nummer 14 (1881) [Online beschikbaar]
Nummer 63 (1983) [Online beschikbaar] Nummer 13 (1877) [Online beschikbaar]
Nummer 62 (1982) [Online beschikbaar] Nummer 12 (1873) [Online beschikbaar]
Nummer 61 (1981) [Online beschikbaar] Nummer 11 (1868) [Online beschikbaar]
Nummer 60 (1980) [Online beschikbaar] Nummer 10 (1865) [Online beschikbaar]
Nummer 59 (1979) [Online beschikbaar] Nummer 9 (1862) [Online beschikbaar]
Nummer 58 (1978) [Online beschikbaar] Nummer 8 (1859) [Online beschikbaar]
Nummer 57 (1977) [Online beschikbaar] Nummer 7 (1856) [Online beschikbaar]
Nummer 56 (1976) [Online beschikbaar] Nummer 6 (1853) [Online beschikbaar]
Nummer 55 (1975) [Online beschikbaar] Nummer 5 (1850) [Online beschikbaar]
Nummer 54 (1974) [Online beschikbaar] Nummer 4 (1846) [Online beschikbaar]
Nummer 53 (1973) [Online beschikbaar] Nummer 3 (1844) [Online beschikbaar]
Nummer 52 (1972) [Online beschikbaar] Nummer 2 (1842) [Online beschikbaar]
Nummer 51 (1971) [Online beschikbaar] Nummer 1 (1839) [Online beschikbaar]
   

Naar boven

Nummer 99 (2019)

[Nog niet online beschikbaar]

THEMA: CULTURELE HOOFDSTAD 2018

 • Tymen Peverelli en Milou van Hout: ‘Leeuwarden moet meer Ljouwert worden’. Een eeuw Friese stadsfestivals in Leeuwarden, De Vrije Fries 99 (2019), 10-21
 • Bert Looper: 2018 A Space Odyssey. Leeuwarden/Fryslân2018 in het licht van identiteitsvorming en identiteitspolitiek, De Vrije Fries 99 (2019), 22-33
 • Oeds Westerhof: LF2018 - Earste Skôging, De Vrije Fries 99 (2019), 34-41
  BIJDRAGEN
 • Jonathan Israel: Friesland and the Rise of Democratic Republicanism in the Western World (1572-1800), De Vrije Fries 99 (2019), 42-51
 • Milo van der Pol:De agentschappen van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, De Vrije Fries 99 (2019), 52-67
 • Alpita de Jong:Verbannen veelzijdigheid. Een boeddhistisch nisje en andere ongemakkelijke oudheden uit de verzameling van Joost Halbertsma, De Vrije Fries 99 (2019), 68-81
 • Sjoerd Looper: Graven naar identiteit. Archeologie en de zoektocht naar het 'Fries eigene' in de negentiende eeuwDe Vrije Fries 99 (2019), 82-95
 • Hilda T.A. Amsing en Linda Greveling:Laveren tussen idealen en pragmatiek. Het middenschoolexperiment op de Franeker protestants-christelijke Anna Maria van Schurman school (1974-1986), De Vrije Fries 99 (2019), 96-113
 • Evert Kramer en Gilles de Langen: Van Vikingschat naar Finn en andere Friese koningen. Jan Zijlstra (1941-2018), oudheidkundige tussen eigenbelang en dienstbaarheidDe Vrije Fries 99 (2019), 114-141

  BOEKBESPREKINGEN
 • Jorrit Huizinga:FRYSK? Over de zin en onzin van een provinciale kunstgeschiedenis, De Vrije Fries 99 (2019), 142-145
  KRONIEK
 • Gilles de Langen: Archeologische Kroniek van Fryslân over 2018, De Vrije Fries 99 (2019), 146-200

Naar boven

Nummer 98 (2018)

[Nog niet online beschikbaar]

THEMA: CULTUUR, VERZUILING EN DE FRIESE BEWEGING

 • Goffe Jensma: ‘Zo, dan zijn we dus toch nog familie van elkaar’, De Vrije Fries 98 (2018), 10-21
 • Jan Dirk Wassenaar: De vrome Fries. Receptie en betekenis van It Fryske Réveil van G.A. Wumkes, De Vrije Fries 98 (2018), 22-37
 • Johanneke Liemburg: Fedde Schurer, in Fryske ‘trochbrekker’, De Vrije Fries 98 (2018), 38-53
  BIJDRAGEN
 • Jacob van Sluis: Het gebruik van het Latijn aan de Academie en het Athenaeum te Franeker - een terreinverkenning, De Vrije Fries 98 (2018), 54-71
 • Anne van Lieshout: Vroegmoderne Friese kookboeken, De Vrije Fries 98 (2018), 72-87
 • Fridus Steijlen: Friese koeien tussen de sawa’s, De Vrije Fries 98 (2018), 88-101
 • Evert Kramer en Gilles de Langen: Eigen koers langs kans en overmachtDe Vrije Fries 98 (2018), 102-115
  ESSAY
 • Han Nijdam: Postmodernisme, longue durée en de Friese identiteit, De Vrije Fries 98 (2018), 116-131
  BOEKBESPREKINGEN
 • Pauline Onderwater: Friesland in de Eerste Wereldoorlog, De Vrije Fries 98 (2018), 132-135
 • Jos Lankveld: Van melkrijder tot fabrieksdirecteur, De Vrije Fries 98 (2018), 136-141
  KRONIEK
 • Archeologische Kroniek van Fryslân over 2017, De Vrije Fries 98 (2018), 142-170

Naar boven

Nummer 97 (2017)

[Nog niet online beschikbaar (pdf)]

THEMA: VAN BUORSKIP TOT GLOBAL VILLAGE: SPORT EN IDENTITEIT

 • Daniël Rewijk: Ludodiversiteit of identiteitsconstructie? Traditional sports and games in de cultuurgeschiedenis, De Vrije Fries 97 (2017), 8-17
 • Philip Dine: Sport and cultural identity in Brittany. From pre-modern contests to post-modern contexts, De Vrije Fries 97 (2017), 18-27
 • Leif Yttergren: Paerk and varpa. Traditional sport and regional identity on Gotland, De Vrije Fries 97 (2017), 28-37
 • Marieke Verweij: ‘Us Atsje! Atje Keulen Deelstra: schaatsster in Friesland, vrouw van de natie, De Vrije Fries 97 (2017), 38-47
 • Pieter Breuker: Beeldvorming van het kaatsen. Van ‘spel der pootelingen’ naar cultuursport, De Vrije Fries 97 (2017), 48-61
 • BIJDRAGEN
 • Lianne van Beek: Friese Lieve Vrouwen. De verering van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden en Onze Lieve Vrouw van Zevenwouden in de vroege zestiende eeuw, De Vrije Fries 97 (2017), 62-77
 • Ige Verslype, Annemieke Heuft en Margriet van Eikema Hommes: De geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker. Ontstaansgeschiedenis, oorspronkelijke gedaante en latere aanpassingen, De Vrije Fries 97 (2017), 78-125
 • Henk Boels: De guillotine in Leeuwarden en Groningen in de Franse tijd, 1810-1813, De Vrije Fries 97 (2017), 126-141
 • Margriet Fokken: Friese slaveneigenaren in Suriname en Curaçao in beeld. Compensatiegelden vanwege de afschaffing van de slavernij als lens op Friese betrokkenheid bij slavernij, De Vrije Fries 97 (2017), 142-159
 • ESSAY
 • Eddy Wymenga: Gjin miensker sûnder mienskip, De Vrije Fries 97 (2017), 160-167
 • KRONIEK
 • Nelleke IJssennagger: Archeologische Kroniek van Fryslân over 2016, De Vrije Fries 97 (2017), 168-179

Naar boven

Nummer 96 (2016)

[Online beschikbaar, (pdf per artikel)]

Naar boven

Nummer 95 (2015)

[Online beschikbaar (pdf per artikel)]

Naar boven

Nummer 94 (2014)

[ Online beschikbaar (pdf)]

 • Geert Mak, Het Friese landschap: geen trauma maar een open wond, De Vrije Fries 94 (2014), 9-18
 • Marcus Roxburgh, Hans Huisman, Bertil van Os, All change: The end of a metalworking tradition in Dark Age Frisia, De Vrije Fries94 (2014), 19-30
 • Suzanne Rus, Het album amicorum van Wybrand de Geest, Een uniek reisdocument, De Vrije Fries 94 (2014), 31-60
 • Matthijs Droog, Drukwerk voor iedereen, Het fonds van de Leeuwarder uitgever Abraham Ferwerda (1716-1783), De Vrije Fries 94 (2014), 61-84
 • Ben Broos*, Wopke Eekhoff en ‘de ontdekking’ van Saskia Uylenburgh als de vrouw van Rembrandt, De Vrije Fries 94 (2014), 85-106
 • Gunar R. Boon, De verbouwing van Heringastate in Marsum, 1906-1912, Restauratie of reconstructie? , De Vrije Fries 94 (2014), 107-128
 • THEMA: STUDIES OVER DE BENEFICIAALBOEKEN VAN 1543
 • J.A. (Hans) Mol en Peter van der Meer, Inleiding, De Vrije Fries 94 (2014), 129-132
 • Paul Noomen, Enkele lijnen in de ontwikkeling van het parochiewezen in Oostergo, De Vrije Fries 94 (2014), 133-146
 • Jan Kuys, Vrijgesteld maar vaak ook niet, Belasting op kerkelijke inkomens in het laatmiddeleeuwse bisdom Utrecht, De Vrije Fries94 (2014), 147-164
 • J.A. (Hans) Mol, Het inkomen van zielzorgers in Friesland, 1511-1543, De Vrije Fries 94 (2014), 165-174
 • Otto Roemeling, De geestelijken van 1543: cijfers over studie en afkomst, De Vrije Fries 94 (2014), 175-182
 • Henk Bloemhoff, Nedersaksische elementen in de Stellingwerver Beneficiaalboekteksten, De Vrije Fries 94 (2014), 183-200
 • Karel. F. Gildemacher, Het Friese landschap volgens de toponiemen in de Benificiaalboeken, De Vrije Fries 94 (2014), 201-228
 • Philippus H. Breuker, De hemrik lokalisatie, datering en betekenisontwikkeling, De Vrije Fries 94 (2014), 229-250
 • Merijn Knibbe, De kerk, de staat en het vredesdividend, De pachtopbrengsten van kerkelijke goederen in Friesland, 1511-1543, De Vrije Fries 94 (2014), 251-278
 • Dennis Worst, Hooi halen stroomafwaarts. Het belang van hooiwinning voor de veenboeren in Zuidoost-Friesland, De Vrije Fries 94 (2014), 279-298

Naar boven

Nummer 93 (2013)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Henny de Leeuw, Een nieuwe koers voor het Fries Museum, De herordening van het Fries Museum in 1952, De Vrije Fries 93 (2013), 9-26
 • Leo Verhart, Terug naar het land van herkomst, Over archeologen, terpen, ruzies en lege handen (2), De Vrije Fries 93 (2013), 27-52
 • M. Gerrits en J.A. Mol*, Macht, geweld en monniken, De escalatie van een vete in de Friese Zuidwesthoek 1482–1495, De Vrije Fries 93 (2013), 53-98
 • Huib Zuidervaart, De Friese ‘Boerenprofessor’, Realiteit of mystificatie? , De Vrije Fries 93 (2013), 99-122
 • Minie Baron, Hondsdolheid in Friesland, Circa 1700 – circa 1990, De Vrije Fries 93 (2013), 123-162
 • Bert Looper, Fries design goes international, Het meubeldesign van Fristho-Franeker in Nederlands en Europees perspectief, 1920-1970, De Vrije Fries 93 (2013), 163-184
 • Truus de Vries en Goffe Jensma (eds.), De Friese Koningen, François HaverSchmidt, De Vrije Fries 93 (2013), 185-210
 • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2011 en 2012, De Vrije Fries 93 (2013), 211

Nummer 92 (2012)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Leo Verhart, Terug in het land van herkomst, Over archeologen, terpen, ruzies en lege handen, De Vrije Fries 92 (2012), 9-36
 • Nelleke Ijssennagger, Vriend, vazal en vijand?, Contacten tussen Friezen en Scandinaviërs in de Vikingtijd: teksten en objecten, De Vrije Fries 92 (2012), 37-60
 • Saskia Kuus, Standsbesef en familiebewustzijn van een Franeker regent, De portretopdrachten van Dirk Fogelsangh (1600-1663) , De Vrije Fries 92 (2012), 61-80
 • Justin E.A. Kroesen, Iconografie van Fries katholiek kerkzilver in de zeventiende en achttiende eeuw, De Vrije Fries 92 (2012), 81-104
 • Kees Kuiken, ‘Zijne vrijzinnige denkwijze omtrent de staatshuishouding’, Bildts protoliberalisme en liberalisme 1814-1851, De Vrije Fries 92 (2012), 105-128
 • Joke Corporaal, Tussen moeder- en vadertaal, Anne Wadman en andere schrijvers in een minderheidstaal, De Vrije Fries 92 (2012), 129-142
 • Eeltsje Hettinga, It krús, de krûk en de kruk, Oer de poëzy fan Trinus Riemersma, De Vrije Fries 92 (2012), 143-158
 • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2010, De Vrije Fries 92 (2012), 159

Naar boven

Nummer 91 (2011)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Wijnand W. Mijnhardt, Onderwijs en wetenschap in de Franse tijd, De Vrije Fries 91 (2011), 9-22
 • Willem Frijhoff, Verlichte kaalslag in Europa?, De academische herstructurering rond de Revolutietijd en haar gevolgen, De Vrije Fries 91 (2011), 23-46
 • Pieter Caljé, Dalende studentenaantallen en de ondergang van de Franeker academie, De Vrije Fries 91 (2011), 47-66
 • Klaas van Berkel, ‘Arm Franeker’, Adriaan Gilles Camper en het echec van de lobby voor de Franeker universiteit, De Vrije Fries91 (2011), 67-82
 • Philippus Breuker, Fries met de Friezen, Prof. J.W. de Crane (1758–1842) en zijn ‘aangenomen vaderstad’, De Vrije Fries 91 (2011), 83-98
 • E. Wybenga-van Aken, ‘Eene inrigting van den tweeden rang’, Het Rijks Athenaeum te Franeker (1815–1843) , De Vrije Fries 91 (2011), 99-112
 • Goffe Jensma, Twee eeuwen met, twee eeuwen zonder, De Franeker universiteit voor en na 1811, De Vrije Fries 91 (2011), 113-124
 • Hester de Boer, De invloed van het ontbreken van een universiteit in Fryslân op de schoolprestaties, De Vrije Fries 91 (2011), 125-140
 • Philippus Breuker, Een overzicht van de geleerdheid in Friesland in het jaar 1807, De Vrije Fries 91 (2011), 141

Naar boven

Nummer 90 (2010)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Kees Kuiken, Memoriecultuur en clangevoel in Het Bildt 1566–2006, Van Steven tot Rembrandt, De Vrije Fries 90 (2010), 9-32
 • H.Th.Colenbrander, Drie aantekeningen bij het huwelijk van Rembrandt van Rijn en Saskia Uylenburgh in Sint Annaparochie, De Vrije Fries 90 (2010), 33-64
 • Merijn Knibbe, Jaarinkomens, huisvesting en welstand van grondwerkers in Schoterland, 1796–1830, De Vrije Fries 90 (2010), 65-106
 • Jan de Kater, Albert ten Broecke Hoekstra, een wegbereider voor Fries en Nederlands nationalisme, De Vrije Fries 90 (2010), 107-128
 • W. Dolk, Een Leeuwarder boekhandelaar timmerde aan de weg, Dirck Alberts en het huis St. Jacobsstraat 13, De Vrije Fries 90 (2010), 129-146
 • Symen A. Schoustra en Han Nijdam, ‘It is ek mar fan in boer fan it lân’, Klaas Cornelis Nijdam (1774–1845), een Fries dichtende eigenerfde boer, De Vrije Fries 90 (2010), 147-184
 • Marcel Broersma, ‘Een jongetje op een schip’, Pier Pander en de constructie van het zelf, De Vrije Fries 90 (2010), 185-206
 • Goffe Jensma, Plat land, diepe geschiedenis, Friesland als trauma, De Vrije Fries 90 (2010), 207-222
 • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2009, De Vrije Fries 90 (2010), 223

Naar boven

Nummer 89 (2009)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • R.A. Ubbink, ‘Literair kwartier’, Fokke Sierksma als literair radiocriticus bij de Regionale Omroep Noord, 1946–1955, De Vrije Fries89 (2009), 9-44
 • Han Nijdam, Klinkende munten en botsplinters in de Oudfriese rechtsteksten, Continuïteit, discontinuïteit, intertekstualiteit, De Vrije Fries 89 (2009), 45-66
 • Jasper Hillegers, Lambert Jacobsz (c. 1598–1636) en zijn werkplaats, Atelierpraktijk in Leeuwarden omstreeks 1630, De Vrije Fries 89 (2009), 67-92
 • Corien Rattink, ‘Een zoo bekend hygiènist’, Samuel Senior Coronel in Leeuwarden, 1867–1892, De Vrije Fries 89 (2009), 93-164
 • Sytse ten Hoeve, Jan Buiteveld (1747–1812), een Sneker decoratieschilder, 117, De Vrije Fries 89 (2009), Jelle Jan Koopmans, De ‘Heeren’ van Sneek, De economische en politieke elite in Sneek tussen 1870 en 1910, De Vrije Fries 89 (2009), 165-180
 • Tico Koopmans, De offi ciële Friese canon, De meest recente poging om vorm te geven aan de Friese identiteit, De Vrije Fries 89 (2009), 181-198
 • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2007 en 2008, De Vrije Fries 89 (2009), 199

Naar boven

Nummer 88 (2008)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Albertina Soepboer, 'Om it wurd: oer it oeuvre fan de dichteres Ella Wassenaer,' De Vrije Fries 88 (2008), 9-30.
 • Piet Bakker, 'Een schilder en zijn netwerk: Lambert Jacobsz en een nieuw beeld van de zeventiende-eeuwse schilderkunst in Friesland,' De Vrije Fries 88 (2008), 31-64.
 • Regnerus Steensma, 'De iconografie van de laatmiddeleeuwse Friese priesterzerken: Spiegel van een overgangstijd,' De Vrije Fries 88 (2008), 65-86.
 • Piter van Tuinen, 'De kwestie Belida: Rectorale problemen in Harlingen (1638-1671),' De Vrije Fries 88 (2008), 87-116.
 • Kees Kuiken, 'De burgerlijke glorie van Atze Nannes Wassenaar (1867-1916),' De Vrije Fries 88 (2008), 117-138.
 • Bernhard van Haersma Buma, 'Rienck Bockema, Fries strijder in Litouwen,' De Vrije Fries 88 (2008), 139-166.
 • Anne Dykstra, 'Joost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon Frisicum,' De Vrije Fries 88 (2008), 167-188.
 • Ernst Taayke, 'In het spoor van Wijnaldum. De Vrije Fries als eigentijds platform voor archeologische interpretaties,' De Vrije Fries88 (2008), 9-30.
 • Otto S. Knottnerus, 'De vergeten Friezen. Mislukt pamflet van Benny Siewertsen over een boeiend thema' De Vrije Fries 88 (2008), 9-30.

Naar boven

Nummer 87 (2007)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Reinder Reinders en Ypie Aalbers, 'Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen,' De Vrije Fries 87 (2007), pp. 9-28.
 • O.D.J. Roemeling, 'De Premonstratenzer abdij Lidlum en de zielzorg in Noordelijk Westergo,' De Vrije Fries 87 (2007), pp. 29-62.
 • Herman Noordegraaf, 'J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935-1942),' De Vrije Fries 87 (2007), pp. 63-90.
 • Goffe Jensma, Onno Hellinga, Wiebe Bergsma, Jacob van Sluis en Johan Frieswijk, 'Vijf eeuwen J.J. Kalma,' De Vrije Fries 87 (2007), pp. 91-120.
 • Douwe Kooistra, 'Een bekeringsgeschiedenis in de Rottevalle (1752),' De Vrije Fries 87 (2007), pp. 121-142.
 • Karwan Fatah en Bouke Walstra, 'Een Friese schipper in Franse krijgsgevangenschap. Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga (1794-1795),' De Vrije Fries 87 (2007), pp. 143-172.
 • Gilles de Langen en Froukje Veenman (red.), 'Archeologische kroniek van Friesland over 2005 en 2006,' De Vrije Fries 87 (2007), pp. 173-276.

Naar boven

Nummer 86 (2006)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Tessa Krol, 'Angelsaksisch aardewerk in Noord-Nederland. Nieuwe perspectieven op het Noordnederlandse kustgiebied na het bewoningshiaat in de vierde eeuw.' De Vrije Fries 86 (2006), pp. 9-32.
 • Johan Nicolay, 'Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? De interpretatie van goudvondsten uit de late zesde en vroege zevende eeuw na Chr.' De Vrije Fries 86 (2006), pp. 33-94.
 • J.A. Mol, 'Galgen in laatmiddeleeuws Friesland,' De Vrije Fries 86 (2006), pp. 95-140.
 • Merijn Knibbe, 'Enkele vroege boedelinventarissen uit Leeuwarderadeel (1537-1548),' De Vrije Fries 86 (2006), pp. 141-164.
 • Peter Schoen, 'Claes Fransen Brandt (1628-1693). Rembrandt in Fries zilver,' De Vrije Fries 86 (2006), pp. 165-198.
 • Kees Kuiken, ''De Keesen sijn weeder considerabel moedig'. Een Friese plattelandsjurist onder de Van Harens c.s.,' De Vrije Fries86 (2006), pp. 199-242.
 • Derk Jansen, 'De ziel van de kunstenaar, óf de ziel der dingen. Overwegingen bij het werk van Jan Mankes,' De Vrije Fries 86 (2006), pp. 243-266.

Naar boven

Nummer 85 (2005)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J.M. Bos en E.W. Brouwer, 'De kruisvormige fibulae van Friesland. Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de herkomst van de eerste migranten vanaf AD 380/400 en de culturele oriëntatie van het Friese terpengebied tot ca. AD 550,' De Vrije Fries 85 (2005), pp. 9-36.
 • Johan Nicolay, 'Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol bij de opkomst van het Friese koningsschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.),' De Vrije Fries 85 (2005), pp. 37-103.
 • Justin E.A. Kroesen, 'Het 'retabel' van Cornwerd opnieuw bekeken,' De Vrije Fries 85 (2005), pp. 105-127.
 • Regnerus Steensma, 'Katholieke kerkschatten in Oostergo rond 1580,' De Vrije Fries 85 (2005), pp. 129-159.
 • Marie-Anne de Harder, ''Onbeholpen kopieën als tijdverdrijf'. De Friese kunstenares Baudina Stinstra (1739-1821), De Vrije Fries85 (2005), pp. 161-177.
 • Kees Boschma, 'Over verzamelen,' De Vrije Fries 85 (2005), pp. 179-197.
 • Gilles de Langen en Froukje Veenman, 'Archeologische kroniek van Fryslân over 2003 en 2004,' De Vrije Fries 85 (2005), pp. 199-293.

Naar boven

Nummer 84 (2004)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Kees Kuiken, 'Middeleeuwse zandstenen grafkisten uit Westerlauwers Friesland, De Vrije Fries 84 (2004), pp. 9-28.
 • Cor Trompetter, 'De invoering van de 'Generale middelen' in Friesland. Een aspect van belastingen en staatsvorming ten tijde van de Opstand,' De Vrije Fries 84 (2004), pp. 29-47.
 • W. Dolk, 'Over Hans Falck en nog vier Leeuwarder klokkengieters,' De Vrije Fries 84 (2004), pp. 49-64.
 • Otto Knottnerus, 'Renaissance op het Bildt. Over een boerenzoon die rederijker wilde zijn,' De Vrije Fries 84 (2004), pp. 65-132.
 • Hester Postma, 'Perscensuur in Friesland in de zeventiende eeuw,' De Vrije Fries 84 (2004), pp. 133-158.
 • Alpita de Jong, 'Internationale handel in Frysk. Europese belangstelling voor de Friese zaak gedurende de 'Sattelzeit' (1750-1850),' De Vrije Fries 84 (2004), pp. 159-180.
 • Rolf van der Woude, 'Modernisering of marginalisering. Friese landbouworganisaties in de eerste helft van de twintigste eeuw,' De Vrije Fries 84 (2004), pp. 181-213.
 • Ad de Jong en René Kunst, ''Een museumdirecteur moet zich bewust zijn dat hij een rentmeester is.' Kees Boschma kijkt terug op de periode dat hij directeur was van het Fries Museum,' De Vrije Fries 84 (2004), pp. 215-249.

Naar boven

Nummer 83 (2003)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Kees Kuiken, 'Harlinger en Bildtse doopsgezinden,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 9-46.
 • Onno Hellinga, 'Doecke Martena (1527-1605) en it blokhûs fan Harns,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 47-74.
 • Philippus Breuker, 'Friese Hofcultuur,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 75-116.
 • Yme Kuiper, 'De identiteit van het Fries Genootschap - toen en thans,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 117-130.
 • Douwe Kooistra, 'Twa doarpen en har tsjerken yn 'e njoggentjinde ieu. Hoe't de Ofskieding yn Ljussens oanhang krige en yn Moarre net,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 131-178.
 • Derk Jansen, 'Een persoonlijk voortbestaan ... Ds. Albertinus van der Heide en de parapsychologie,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 179-200.
 • Maarten Prak, 'Revolutie in Friesland, 1795-1798,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 201-210.
 • Yme Kuiper en Frouke Veenstra-Vis, 'De ballingschap van een doopsgezinde koopman-patriot uit Makkum. Inleiding bij de reisverhalen van Jan Ymes Tichelaar (1729-1799) uit de periode september 1787 tot oktober 1789,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 211-228.
 • [Jan Ymes Tichelaar], 'Een kort verhaal van mijn reisen en verdere ontmoetingen van 22 september 1787 af,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 229-266.
 • Gilles de Langen en Froukje Veenman (red.), 'Archeologische kroniek van Fryslân over 2001 en 2002,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 267-348.

Naar boven

Nummer 82 (2002)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Themanummer: "Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002."
 • Goffe Jensma, 'Om de erfenis van Friso. 175 jaar Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 9-117.
 • Yme Kuiper, 'Een zeehandelaar uit Harlingen. Portret van Freerk Dirks Fontein, mede-oprichter van het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 120-131.
 • Martha Kist, Een 'braaf burger'. Ulbe Arend Evertsz (1799-1860).' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 132-139.
 • Elizabeth J. Brouwer, 'Montanus de Haan Hettema. Zwart schaap in een zedelijke natie.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 140-147.
 • Jan Folkerts, "Een pedante kerel, overigens zeer geschikt'. Stadsarchivaris Wopke Eekhoff en het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 148-156.
 • J.J. Huizinga, 'Mr. Jacob Dirks (1811-1892).' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 157-161.
 • René Kunst, 'Rinske Visscher. Eerbiedwaardig, in alle bescheidenheid.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 164-171.
 • Johan Frieswijk, 'It portret fan Wumkes.'De Vrije Fries 82 (2002), pp. 172-179.
 • C. Boschma, 'Abraham Wassenbergh (1897-1992), museumdirecteur.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 180-193.
 • D.J.M. Zeinstra, 'Jacob Jetzes Kalma: wurker foar Fryslân.'De Vrije Fries 82 (2002), pp. 194-203.
 • Sytse ten Hoeve, 'Nanne Ottema's betekenis voor Friesland.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 20-211.
 • Yme Kuiper, 'Geleerd en gerespecteerd. De Eysinga's, de adel en het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 214-225.
 • Ph.H. Breuker, 'De Teltings. Trije generaasjes lang wijd oan de wittenskiplike beoefening fan taal en skiednis fan Fryslân (1827-1907).'De Vrije Fries 82 (2002), pp. 226-235.
 • Klaas Zandberg, 'De familie Beucker Andreae. Leeuwarder heren in het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 236-244.
 • Derk Jansen, 'Een monument van een man. Uit het leven van mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, voorzitter van het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 245-253.
 • Bernhard van Haersma Buma, 'De familie Buma en het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 254-261.
 • J.A. Mol, 'J.G. Ottema syn útjefte fan de Proeliarius (1855). In ferhaal oer it kleaster Starum/Himmelum yn de perioade 1482-1517.'De Vrije Fries 82 (2002), pp. 264-274.
 • Wiebe Bergsma, 'Under professoaren. Boeles syn Frieslands Hoogeschool.'De Vrije Fries 82 (2002), pp. 275-282.
 • J.A. Mulder, 'Opzienbarend boerderijonderzoek van Uilkema. In 1916 uitgegeven door het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 283-293.
 • Oebele Vries, 'It Aldfryske oarkondeboek fan Sipma.'De Vrije Fries 82 (2002), pp. 294-301.
 • Jos Bazelmans, 'Is Frieslands oudheid tegenwoordig zonder belang?' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 302-309.
 • Saskia Bak, 'Friese sterren.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 312-319.
 • Marlies Stoter, 'Keikes, kampioen van de goede richting.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 320-330.
 • Gert Elzinga, 'J.H. Jurres (1875-1946), schilder van het drama.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 331-337.
 • Jaap Bruintjes, 'De Villa Frisia in Den Haag. Residentie van het kunstenaarsechtpaar Christoffel Bisschop en Kate Swift.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 338-343.
 • Ritske Mud, 'Gildelepels in het Fries Museum.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 344-351.
 • C. Boschma, "Een museum, Friesland waardig." De Vrije Fries 82 (2002), pp. 354-363.
 • Jacques van Gent, "De boel mot maar so gau mooglik fut'. Het Fries Genootschap en de Provinciale Bibliotheek: problemen van een erflater en een erfgenaam.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 634-370.
 • Douwe de Vries, 'Het Ryksargyf. Tussen Genootschap en Beweging.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 371-381.
 • L.G. Jansma, 'Akademy en Genootschap. Twa wrâlden.'De Vrije Fries 82 (2002), pp. 382-389.
 • Hotso Spanninga, 'De Vrije Fries. Vlaggeschip van het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 390-396.
 • ---, Bestuurders van het Fries Genootschap, 1827 tot 2002. De Vrije Fries 82 (2002), pp. 397-401.

Naar boven

Nummer 81 (2001)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Hotso Spanninga, 'Kapitaal en fortuin. Hessel van Sminia (1588-1670) en de opkomst van zijn familie,' De Vrije Fries 81 (2001), pp. 9-52.
 • Jacob van Sluis, 'Van richtingenstrijd naar Doleantie. Andermaal tweespalt in hervormd Berlikum,' De Vrije Fries 81 (2001), pp. 53-65.
 • F. Postma, 'Edzo Hendrik Waterbolk (1915-2000). Docent en geleerde,' De Vrije Fries 81 (2001), pp. 67-78.
 • W.A. van Es, 'Wijnaldum en de koningen van Friesland,' De Vrije Fries 81 (2001), pp. 79-96.
 • Maarten Duijvendak, 'Leeuwarden en Friesland tussen lokale en regionale geschiedenis,' De Vrije Fries 81 (2001), pp. 97-110.
 • Gerard te Meerman, 'Het 'Friese' genoom: een repliek,' De Vrije Fries 81 (2001), pp. 111-117.
 • Arjen Versloot, 'Op syk nei it Fryske genoom,'De Vrije Fries 81 (2001), pp. 119-122.
 • Jurjen Bos en Gilles de Langen (red.), 'Archeologische kroniek van Friesland over 2000,' De Vrije Fries 81 (2001), pp. 123-162.

Naar boven

Inhoudsopgave/Register 1839-2000 (2000)

[Online beschikbaar (pdf)]

Naar boven

Nummer 80 (2000)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Ernst Taayke, 'Onder Franken en Saksen. Friesland in de laat-Romeinse tijd,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 9-28.
 • Meindert Schroor, 'Noord-Nederland: een demografisch reservaat? Kanttekeningen bij het 'Friese' genoom,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 29-54.
 • M.H.H. Engels, 'Vroeger eigendom van Erasmus. Boeken in zeventiende-eeuwse veilingcatalogi en in Praedinius' brief van 1554,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 55-80.
 • Derk Jansen, 'Een occulte ader blootgelegd? Over drie leden van het geslacht Thoden van Velzen,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 81-104.
 • Huub Mous, 'De kleur van Friesland. Over stijl, identiteit en het verschijnsel autopoièsis,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 105-124.
 • H. Halbertsma, 'Herinneringen aan Nanne Ottema (1874-1955),' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 125-142.
 • Onno Hellinga, ''Gespecificeerde burgeren ende inwonende personen der stadt Leeuwarden'. Een gedwongen lening uit 1577,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 143-166.
 • Goffe Jensma, 'Aforismen, aantekeningen & anathema's. Een handschrift van Joost Hiddes Halbertsma,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 167-194.
 • J.M. Bos en G.J. de Langen (red.), 'Archeologische kroniek van Friesland over 1999,' De Vrije Fries 80 (2000), pp. 195-276.

Naar boven

Nummer 79 (1999)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Jos Bazelmans, Danny Gerrets, Jan de Koning en Peter Vos, 'Zoden aan de dijk : kleinschalige dijkbouw in de late prehistorie en protohistorie van noordelijk Westergo,' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 7-74. (met een bijdrage van Richard Exaltus)
 • Wouter Waldus, 'Vergraven en verdronken: het archeologisch onderzoek van een overslibde nederzetting uit de late ijzertijd en de Romeinse ijzertijd bij Teerns,' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 75-92.
 • P. Schoen, 'Knoeien met zilver: postuum eerherstel voor keurmeester-generaal Claes Clasen Balck (1670-1694),' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 93-104.
 • Jacob van Sluis, 'Recht boven leer : tweespalt in hervormd Berlikum, 1871-1880,' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 105-128.
 • Sjoerd de Haan, 'De voorlopers van de Algemene Vereniging van Onderlingen : een inventarisatie van het Friese onderlinge verzekeringswezen in de negentiende en twintigste eeuw,' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 129-150.
 • C. Boschma, 'Nogmaals Douwe de Hoop,' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 151-152.
 • Wijnand W. Mijnhardt, 'Het rode tasje van Salverda: een recensie,' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 153-164.
 • Onno Hellinga, 'Pier Winsemius' afschriften van enkele historische aantekeningen van Isbrandus van Harderwijck (1559-1571) en van de Memorien van Matthijs Heymans (1571-1580),' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 165-196.
 • J.M. Bos en G.J. de Langen (red.), 'Archeologische kroniek van Friesland over 1998,' De Vrije Fries 79 (1999), pp. 197-230.

Naar boven

Nummer 78 (1998)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Jos Bazelmans, Danny Gerrets en Arent Pol, 'Metaaldetectie en het Friese koninkrijk. Kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen,' De Vrije Fries 78 (1998), pp. 9-48.
 • J.A. Mol, 'It begjin fan de ridderoarders yn midsieusk Fryslân,'De Vrije Fries 78 (1998), pp. 49-56.
 • S. Zijlstra, 'In doalhôf fan menisten. De polemyk tusken in griffoarmeerde predikant en in meniste dokter om 1660 hinne,'De Vrije Fries 78 (1998), pp. 57-76.
 • Ritske Mud, 'Het Leeuwarder metselaars- en steenhouwersgilde in de achttiende eeuw,' De Vrije Fries 78 (1998), pp. 77-98.
 • C. Boschma, 'Een Friese schilder en zijn netwerk. Douwe de Hoop (1800-1830) en het portret van Benjamin Franklin,' De Vrije Fries 78 (1998), pp. 99-112.
 • A. Feitsma, 'Joast Halbertsma yn it ramt fan de taalkunde fan syn tiid,'De Vrije Fries 78 (1998), pp. 113-128.
 • Johan Frieswijk, 'De suvering fan de Fryske Akademy, 1945-1947,'De Vrije Fries 78 (1998), pp. 129-162.
 • A.H. Huussen, 'Armenzorg in Friesland; een recensie,' De Vrije Fries 78 (1998), pp. 163-165.
 • W.A. van Es, 'In memoriam doctor Herrius Halbertsma, Fries oudheidkundige,' De Vrije Fries 78 (1998), pp. 167-172.
 • Yme Kuiper en Hotso Spanninga, 'Voor Vaderland en Oranje - een Fries edelman in een tijd van overgang. Het levensverhaal van Willem Hendrik baron van Heemstra (1779-1826),' De Vrije Fries 78 (1998), pp. 173-204.
 • J.M. Bos en G.J. de Langen (red.), 'Archeologische kroniek van Friesland over 1997,' De Vrije Fries 78 (1998), pp. 205-232.

Naar boven

Nummer 77 (1997)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • H. de Jong, 'Fersierde slibtegels yn it Haskerkovint,'De Vrije Fries 77 (1997), pp. 7-36.
 • Victoria B. Greep, 'Wytskes in memoriam en de kroniek van haar familie,' De Vrije Fries 77 (1997), pp. 37-54.
 • K. van Berkel, 'Het Oldeklooster in de Friese politiek, 1572-1580,' De Vrije Fries 77 (1997), pp. 55-84.
 • Hans van de Venne, 'Nogmaals Vibrandus Dominicus Bornstra (ca. 1530 - ca. 1579), rector en proffessor te Dowaai,' De Vrije Fries 77 (1997), pp. 89-114.
 • Feico Hoekstra, 'Wybrand de Geest, schilder van 'Asch en Stof',' De Vrije Fries 77 (1997), pp. 115-124.
 • Onno Hellinga, 'It register fan Feicke Tetmans (±1537-1601,'De Vrije Fries 77 (1997), pp. 125-138.
 • A. (Tony) Feitsma, 'Oardielen oer J.H. Halbertsma as etymolooch,'De Vrije Fries 77 (1997), pp. 139-150.
 • Ph.H. Breuker, 'Feitsma fan replyk tsjinne oer Halbertsma,'De Vrije Fries 77 (1997), pp. 153-156.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga en Sytse ten Hoeve, 'Panorama fan Fryslân 1996,'De Vrije Fries 77 (1997), pp. 157-173.
 • J.M. Bos (red.), 'Archeologische kroniek van Friesland over 1996,' De Vrije Fries 77 (1997), pp. 175-186.

Naar boven

Nummer 76 (1996)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • C. Rattink, 'Ontoelaatbare gezinnen in Leeuwarden, 1902-1940,' De Vrije Fries 76 (1996), pp. 7-26.
 • Thomas Elsmann, 'Ein unbekannter Ordo lectionum et horarum der Franeker Universität, (1675),'De Vrije Fries 76 (1996), pp. 27-34.
 • Ph.H. Breuker, 'Pier Epes op it gastmiel fan prins Adel? 'It Fryske miel' (ca. 1650) as manifestaasje fan dinastyk famyljebesef,'De Vrije Fries 76 (1996), pp. 35-54.
 • D.W. Kok, 'Een late roeping. Het leven van de historicus Furmerius,' De Vrije Fries 76 (1996), pp. 55-66.
 • Paul Valkema Blouw, 'De eerste drukker van Leeuwarden: Johannes Petreius,' De Vrije Fries 76 (1996), pp. 67-74.
 • Vibeke Michelsen, 'A Frisian relief in Denmark,'De Vrije Fries 76 (1996), pp. 75-85.
 • H. Schoorl, 'De uithoven van Ludingakerke op Texel,' De Vrije Fries 76 (1996), pp. 87-108.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, 'Panorama fan Fryslân 1995,'De Vrije Fries76 (1996), pp. 109-130.
 • J.M. Bos (red.), 'Archeologische kroniek van Friesland over 1995,' De Vrije Fries 76 (1996), pp. 131-138.

Naar boven

Nummer 75 (1995)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • E. Slob, 'De koopakte van Tolsum in het Fries Museum,' De Vrije Fries 75 (1995), pp. 7-18.
 • Wybren Scheepsma, 'Trije froulju út Fryslan yn it ferneamde kleaster Diepenveen,'De Vrije Fries 75 (1995), pp. 19-36.
 • Jan Zijlstra, 'Corpus van de in Friesland gevonden Middeleeuwse zegelstempels,' De Vrije Fries 75 (1995), pp. 37-59.
 • Harm Nijboer, 'De slaande ingel gie om de Aldehou. Eat oer de pest yn Ljouwert,'De Vrije Fries 75 (1995), pp. 61-78 [online beschikbaar] .
 • Jacob van Sluis, 'De student, de gouverneur en de vader. Over de jeugd en jeugdzonden van Hessel Vegelin van Claerbergen,' De Vrije Fries 75 (1995), pp. 79-103.
 • P.G.E.I.J. van der Velde., '„Ik wenste wel dat wij de dagen van Franeker konden vernieuwen.” P.J. Veth als hoogleraar Oosterse letterkunde aan 's Rijks Atheneum in Franeker,' De Vrije Fries 75 (1995), pp. 105-120.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, 'Panorama fan Fryslân 1994,'De Vrije Fries75 (1995), pp. 121-136.

Naar boven

Nummer 74 (1994)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Alexander Jager, 'Enkele blokhuizen in Friesland rond 1500,' De Vrije Fries 74 (1994), pp. 7-20.
 • Goffe Jensma, 'Over de jeugd van Pieter Stuyvesant,' De Vrije Fries 74 (1994), pp. 21-41 [online beschikbaar] .
 • A. Buursma, 'Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw,' De Vrije Fries 74 (1994), pp. 43-69.
 • H.S. Algra, 'Johann Michaell Schwartzburg, orgelmaker te Leeuwarden,' De Vrije Fries 74 (1994), pp. 71-83.
 • Femme S. Gaastra, 'Een Kollumer koopman in de Oost. Eyso de Wendt,' De Vrije Fries 74 (1994), pp. 85-102.
 • A. Wegener Sleeswijk, 'Ondernemer in hennep en touw. De firma Hylke Jans Kingma, 1762-1782,' De Vrije Fries 74 (1994), pp. 103-145.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, 'Panorama fan Fryslân 1993,'De Vrije Fries74 (1994), pp. 145-159.

Naar boven

Nummer 73 (1993)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Jan Schoneveld, 'De Grote Fibula van Wijnaldum,' De Vrije Fries 73 (1993), pp. 7-24.
 • J.A. Mol, 'Haskerkonvint 1464-1521. It sukses fan in Windesheimer kleaster,'De Vrije Fries 73 (1993), pp. 25-62.
 • Meindert Schroor, 'Een lijst met Leeuwarder burgers uit 1492,' De Vrije Fries 73 (1993), pp. 63-102.
 • S. Zijlstra, 'De stúdzje fan 'e bruorren Roorda,'De Vrije Fries 73 (1993), pp. 103-114.
 • O.E. Tellegen-Couperus en J.W. Tellegen, 'De pandectentegels van Sybrand Feytema,' De Vrije Fries 73 (1993), pp. 115-136.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, 'Panorama fan Fryslân 1992,'De Vrije Fries73 (1993), pp. 137-152.

Naar boven

Nummer 72 (1992)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Goffe Jensma, 'Lees, leer en waak. Het Oera Linda Bok, een rondleiding,' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 8-52.
 • Sytse ten Hoeve en Jan Pluis, 'Makkumer stientsjewanden yn Warkum,'De Vrije Fries 72 (1992), pp. 53-64.
 • A.H. Huussen jr., 'Doodstraf in Friesland, 1701-1811. Resultaten van een kwantitatief onderzoek,' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 65-74.
 • D.J. Henstra, 'Kantnijverheid te Leeuwarden in de 17de en 18de eeuw,' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 75-87.
 • A.A.M. de Jong en M. Skougaard, 'De Hindelooper en de Agamer kamer. Twee voorbeelden van een historisch museumfenomeen,' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 88-108.
 • J.J. Huizinga, 'Mr. Jacob Dirks in de landelijke politiek,' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 109-120.
 • P. Schoen, 'Heerenveense zilversmeden 1616-1813,' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 121-142.
 • R.E.O. Ekkart, 'Saeckma geportretteerd door Frans Hals?' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 143-150.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1991,' De Vrije Fries 72 (1992), pp. 151-165.

Naar boven

Nummer 71 (1991)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • A. Janse, 'De waarheid van een falsum. Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege,' De Vrije Fries 71 (1991), pp. 7-28.
 • J.A. Mol, 'De Fryske cisterciënser kleasters en har besit,'De Vrije Fries 71 (1991), pp. 29-52.
 • M.H.H. Engels, 'Saeckma geportretteerd door Frans Hals, een veronderstelling aannemelijk gemaakt,' De Vrije Fries 71 (1991), pp. 53-70.
 • P.G. Hoftijzer, 'Opkomst en ondergang van een Engelse wolfabriek te Leeuwarden in 1686,' De Vrije Fries 71 (1991), pp. 71-83.
 • S. Sybrandy, 'Learlingen fan Johannes Schrader, heechlearaar yn it Latyn te Frjentsjer,'De Vrije Fries 71 (1991), pp. 84-97.
 • R.E. v.d. Woude, 'Van Experiment tot gemeentebedrijf. De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening te Leeuwarden 1879-1920,' De Vrije Fries 71 (1991), pp. 98-116.
 • S.I.E. Wille-Engelsma, 'Een derde wapenpalempore voor het Fries Museum,' De Vrije Fries 71 (1991), pp. 117-124.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1990,' De Vrije Fries 71 (1991), pp. 125-139.

Naar boven

Nummer 70 (1990)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Jos M.M. Hermans, 'Wat lazen Friezen aan het einde van de middeleeuwen? Verkenningen rond boekproduktie, boekenbezit en boekengebruik in Westerlauwers Friesland,' De Vrije Fries 70 (1990), pp. 7-38.
 • H. Fokkens en C. Schinkel, 'Neolitische slijpstenen uit de provincie Friesland,' De Vrije Fries 70 (1990), pp. 39-52.
 • S. Zijlstra, 'Gabbe van Aesgema als aanhanger van David Joris,' De Vrije Fries 70 (1990), pp. 53-60.
 • J.J. Kalma, ''Liefhebbers der gereformeerde religie.' Randkerkelijken of grondbezitters?' De Vrije Fries 70 (1990), pp. 61-74.
 • D. van Weezel Errens, 'De zolderschildering in de oude kerk van Terkaple,' De Vrije Fries 70 (1990), pp. 75-110.
 • Ernst Huisman, 'Ornaminten oan Fryslâns kroan. Tún- en parksieraden yn Beetstersweach en Olterterp,'De Vrije Fries 70 (1990), pp. 101-112.
 • Jurjen M. Bos, 'Het Fries Museum en de archeologie in 1990,' De Vrije Fries 70 (1990), pp. 113-126.
 • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1989,' De Vrije Fries 70 (1990), pp. 127-146.

Naar boven

Nummer 69 (1989)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • P.N. Noomen,' St. Magnus van Hollum en Celdui van Esens : bijdrage tot de chronologie van de Magnustraditie,' De Vrije Fries 69 (1989), pp. 7-32.
 • W. Bergsma, 'Kalvinistysk krewearjen yn Molkwar yn de 17de ieu,' De Vrije Fries 69 (1989), pp. 33-44.
 • M.H.H. Engels, 'Een briefwisseling tussen Saeckma en Barlaeus,' De Vrije Fries 69 (1989), pp. 45-56.
 • J.R. Kuiper, 'Jacobijnen en sansculotten in Friesland. De volkssociëteit van Leeuwarden en de Bataafse Revolutie,' De Vrije Fries69 (1989), pp. 57-76.
 • J. van der Weg-Laverman, "In bern leart net in bît, as hy gjin îwer het.' Fryske bernelyryk yn de 19de ieu,' De Vrije Fries 69 (1989), 77-92.
 • W. Niemeijer-Huysse, 'Allerley zoorten van chitzen.' Sits-advertenties in de Leeuwarder Courant, 1752-1800,' De Vrije Fries 69 (1989), pp. 93-100.
 • W. Dolk, 'Sits in Leeuwarder boedels,' De Vrije Fries 69 (1989), pp. 101-112.
 • G. de Vries, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1988,' De Vrije Fries 69 (1989), pp. 113-134.

Naar boven

Nummer 68 (1988)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Yme Kuiper, 'Avondrood van de Friese adel. Over absenteïsme, paternalisme en socialisme in het laat 19de-eeuwse Friesland, De Vrije Fries 68 (1988), pp. 7-25.
 • J.J. Kalma, 'De religie daer was gecomen in cleyn respect,' De Vrije Fries 68 (1988), pp. 25-36.
 • Greddy Huisman en Siem van der Woude, "Vrouwmensch, Vrouwmensch, hoe bistu hier toe gekommen?' Kindermoord in Friesland in de periode 1700-1811,' De Vrije Fries 68 (1988), pp. 37-62.
 • F.G.A. Huber, 'Schatzenburg en Vredenhof te Dronrijp,' De Vrije Fries 68 (1988), pp. 63-84.
 • Peter Karstkarel., 'Gerharda Henriëtte Matthijssen en de eerste tentoonstelling van kunst en nijverheid door vrouwen,' De Vrije Fries 68 (1988), pp. 85-92.
 • G.E. Hakman, 'De departemantale commissie van geneeskundig bestuur in Friesland 1801-1805. De strijd om erkenning en bevoegdheid,' De Vrije Fries 68 (1988), pp. 93-116.
 • Dolf van Weezel Errens, 'Middeleeuwse houtsculptuur. Drie beelden in de collectie van het Fries Museum,' De Vrije Fries 68 (1988), pp. 117-132.
 • J.P. Janzen, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1987,' De Vrije Fries 68 (1988), pp. 133-151.

Naar boven

Nummer 67 (1987)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J.J. Huizinga, 'Honderdvijftig jaar De Vrije Fries,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 7-10.
 • H. Spanninga, 'Patronage in Friesland in de 17de en 18de eeuw: een eerste terreinverkenning,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 11-26.
 • D.J. van der Meer, 'Kunstenaar en opdrachtgevers van twee monumenten in Oosterend,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 27-40.
 • J.J. van Moolenbroek, 'Het verhaal van een kruisverschijning in het jaar 1214 in de laatmiddeleeuwse Gesta Fresonum en Gesta Frisiorum,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 41-52.
 • J.J. Kalma, Rode dominees in Friesland,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 53-64.
 • J.A. Mol, 'De plundering van het convent te Schoten in 1472,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 65-88.
 • C. Boschma, 'Opinies over het museum,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 89-100.
 • G. Elzinga, 'Romeinse bronzen beeldjes in het Fries Museum,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 101-122.
 • J.A. Kuperus, 'Aanname (1811) en verspreiding (1947) van de naam Kuperus,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 123-137.
 • A.J. Wijnsma, E. Chr. van der Knijff, A. Bokma, C.P. Hoekema, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1986,' De Vrije Fries 67 (1987), pp. 138-160.

Naar boven

Nummer 66 (1986)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Ph.H. Breuker, 'Feike van der Ploeg (1736-1790). Libben, wurk en plak yn 'e Fryske letterkunde,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 7-23.
 • H. Kingmans, 'Driemaal Apollo,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 24-32.
 • J.J. Kalma, 'De Leeuwarder Gereformeerde kerkeraad speurt onraad,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 33-45.
 • A. van der Meer, 'Baron of werkman. De eerste werkman in de Tweede Kamer. De kandidatuur en verkiezing van B.H. Heldt op 17 november 1885 voor het hoofdkiesdistrikt Sneek,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 46-58.
 • G.Th. Jensma, 'Twee adviseurs, een stadhouder en een koning. Over de benoeming van William Ames tot hoogleraar in de theologie te Franker, 1622,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 59-70.
 • A.B. Dull tot Backenhage, 'Wapens en vlaggen van de nieuwe Friese gemeenten,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 71-82.
 • W. Dolk, 'Meervoudige familienamen te Leeuwarden,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 83-95.
 • S.J. van der Molen, 'Dr. Obe Postma en de Fryske boerepleats. 'Mar it measte sizze my de pleatsen," De Vrije Fries 66 (1986), pp. 96-108.
 • A.J. Wijnsma, E. Chr. van der Knijff, A. Bokma, W. Zwaan, K. Sikkema, C.P. Hoekema, R.W. Valk, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1985,' De Vrije Fries 66 (1986), pp. 111-142.

Naar boven

Nummer 65 (1985)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • H. Kingmans, 'De verzameling-Bisschop in het Fries Museum,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 7-20.
 • Ph.H. Breuker, 'Ingelske komedianten yn Fryslân,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 21-28.
 • M. Meijer, 'Van Papingastins en Popmafenne. De lokalisatie van een Oldehoofster pastoorsgoed te Leeuwarden,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 29-38.
 • J.D. van der Meer, Petrus Wedemeijer, muziekmeester en handelaar in muziekinstrumenten,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 39-44.
 • S.J. van der Molen, 'Het 'Krachtig gebed' uit de 'brieventas van doctor Ledel," De Vrije Fries 65 (1985), pp. 45-52.
 • J.J. Kalma, 'Dat is ons heilig ideaal .... Een artikel uit 1880 en het antwoord daarop,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 53-65.
 • C. Boschma, 'Steven Gerlofs, Sneek, 22 juni 1897 - Wolvega 6 september 1983,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 66-74.
 • K. de Mik, "Van publieke vrouwen en bordelen'. Het prostitutievraagstuk in Harlingen, 1851-1912,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 75-86.
 • Ferenc Postma, 'Abbe Wybes, drukker van academische disputaties te Franeker,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 87-98.
 • A.J. Wijnsma, E. Chr. van der Knijff, A. Bokma, W. Zwaan, K. Sikkema, C.P. Hoekema, R.W. Valk, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1984,' De Vrije Fries 65 (1985), pp. 101-130.

Naar boven

Nummer 64 (1984)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • L.G. Jansma, 'Rampen, in mannich algemiene skôgings,' De Vrije Fries 64 (1984), pp. 5-13.
 • J.J. Kalma, 'Gods hand in het schadelijk wormgeknauw. 'Een zeldzaam ongedierte van Godts vergramde hand geschapen," De Vrije Fries 64 (1984), pp. 14-25.
 • Ph.H. Breuker, 'Acht maaie 1774. Panyk en Ferljochting,' De Vrije Fries 64 (1984), pp. 26-46.
 • F.H. Beiboer, 'De watervloed van 1825 in Friesland. Afbeeldingen door tijdgenoten, toegelicht met verslagen van ooggetuigen,' De Vrije Fries 64 (1984), pp. 47-67.
 • C. Boschma, 'Een "pest die Vrieslands steeden en luchtgewest bedorf". De bestrijding van de pokken,' De Vrije Fries 64 (1984), pp. 68-78.
 • J. Swart, Emigraasje as útwei foar driigjend ûnk, de lânferhuzer Woarp van Peyma,' De Vrije Fries 64 (1984), pp. 79-83.
 • G. van der Wal en E.J. van der Woude,' De cholera-epidemie van 1849 in Leeuwarden,' De Vrije Fries 64 (1984), pp. 94-108.
 • A.J. Wijnsma, J. ter Welle, A. Bokma, K. Sikkema, J.W. van Wijnen, A.H. Joustra, C.P. Hoekema, P. Hemminga, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1983,' De Vrije Fries 64 (1984), pp. 147-175.

Naar boven

Nummer 63 (1983)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J.J. Kalma, 'Fryslân sjongt net, mar leit dwers. De anti-gesangeaksje fan 1807,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 7-17.
 • Marlies Buiten-Heijbroek, 'Verhalende volkskunst. Notities over beschilderd huisraad in het Fries Museum,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 18-33.
 • M.H.H. Engels, 'Bibliothecaris Amama aan curator Saeckma over de Franeker universiteitsbibliotheek,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 34-45.
 • Roel Canrinus, 'Aanleg van de Algemene Begraafplaats te Leeuwarden,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 46-57.
 • P. Karstkarel, 'Hanso en Pieter Moll, schilders te Sneek in de eerste helft van de zeventiende eeuw,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 58-68.
 • Ph.H. Breuker, 'Oer wittenskip en poëzy by Obe Postma, op grûn fan syn oantekenskriften,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 69-83.
 • S. Sybrandy, 'De útjouwer Pijttersen te Snits,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 84-94.
 • Wim van der Laan, 'Cornelis Springer in Friesland,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 95-107.
 • A.J. Wijnsma, A. Bokma, W. Zwaan, K. Sikkema, J.W. van Wijnen, A.H. Joustra, C.P. Hoekema, P. Hemminga, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve, J.J. Huizinga en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland 1982,' De Vrije Fries 63 (1983), pp. 109-168.

Naar boven

Nummer 62 (1982)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • P. Karstkarel, 'Harlingen ontmantelt zich. Ontwikkelingen van de Harlinger stadsrand in de negentiende eeuw,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 7-18.
 • P.J. Tichelaar, 'Fries tinglazuur aardewerk in het Fries Museum,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 19-31.
 • C. Boschma, 'Van der Kooi en het Koninklijk Huis,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 32-36.
 • M.G. Buist, 'E.H. Waterbolk: in Fries om utens,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 37-40.
 • Y. Botke en J.P. Janzen, 'Gesprek met E.H. Waterbolk,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 41-52.
 • T. de Vries, 'Eigen dracht is fleur en pracht : geschiedenis van het nieuwe Friese kostuum,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 53-64.
 • G.P. Alders en E. Kramer, 'Onderzoek naar de resten van een middeleeuwse 'stinswier' onder Zweins,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 65-79.
 • S. Sybrandi, 'Jitris de Catachismus fan Karel Roorda,' De Vrije Fries 62 (1982), p. 80.
 • S.J. van der Molen, 'Aandacht voor het Friese boerenhuis. De geschiedenis van het onderzoek,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 81-101.
 • A.J. Wijnsma, J. ter Welle, A. Bokma, K. Sikkema, P. Wiersma, J.W. van Wijnen, P. Hemminga, C.P. Hoekema, A.H. Joustra, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve, J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland 1981,' De Vrije Fries 62 (1982), pp. 103-152.

Naar boven

Nummer 61 (1981)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Themanummer: 'Honderd jaar Fries Museum'.
 • C. Boschma, 'Van kabinet tot museum,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 5-18.
 • J. Bosmans, "Het streelend genot van heerlijke kunstwerken.' Het Fries Museum en de beeldende kunst 1881-1981,' De Vrije Fries61 (1981), pp. 19-39.
 • Gert Elzinga, 'Het prentenkabinet van het Fries Museum,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 40-52.
 • G. Elzinga, 'Museum en argeology A.D. 1981,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 53-63.
 • C. Boschma, 'Rond de opening van het museum in 1881,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 64-68.
 • Hugo Kingmans, 'Zorg om de bezoekers,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 69-75.
 • C. Boschma, 'Een vroeg negentiende-eeuws museumplan,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 77-89.
 • C. Boschma, 'In besite oan de histoaryske utstalling,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 90-92.
 • Herman Aarts, 'Friesland als museale proeftuin. Het museumproject Friesland,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 93-104.
 • S. ten Hoeve, 'In lûd út in middelgrut museum,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 105-108.
 • J.D. van Dam, 'Tegelverzamelaars in Nederland,' De Vrije Fries 61 (1981), pp. 109-118.
 • A.J. Wijnsma, J. ter Welle, A. Bokma, K. Sikkema, P. Hemminga, P. Wiersma, H. van Wijnen, C.P. Hoekema, A.H. Joustra, H. Kingmans, F. Dam S. ten Hoeve, H.J. Zijlstra, J.J. Huizinga en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland 1980,' De Vrije Fries61 (1981), pp. 119-174.

Naar boven

Nummer 60 (1980)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • D.F. Lunsingh Scheurleer, 'Het Chinees en Japans porselein in het Fries Museum,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 5-24.
 • Jan Jongepier, 'Orgelbouw in Friesland, 1780-1920,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 25-34.
 • Peter de Jong, 'De Leeuwarder volksgaarkeuken, 1885 - 1904,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 35-48.
 • Ph.H. Breuker, It Friesch Genootschap, it Friesch jierboeckjen en it Oera Linda Boek. De striid om taalbefoardering tusken 1827 en 1837,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 49-65.
 • P. Nieuwland, 'De Friese familienamen voor, in en na 1811,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 66-78.
 • Freark Dam, 'De biografyske eftergrun fan Piter Jelles syn 'Lêste blink.' Ta de 50ste stjerdei fan P.J. Troelstra,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 79-85.
 • S. Sybrandy, 'De Catechismus fan Karel Roorda,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 97-102.
 • W. Dolk, 'Het boek in de Leeuwarder patentregisters. Aanvullingen op de bijdrage in LIX,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 103-108.
 • A.J. Wijnsma, J.H. Zoon, A. Bokma, K. Sikkema, P. Hemminga, F. Dam, J.M. Ypma, S. ten Hoeve, H.J. Zijlstra, S.J. van der Molen en J.J. Huizinga , 'Panorama van Friesland 1979,' De Vrije Fries 60 (1980), pp. 109-152.

Naar boven

Nummer 59 (1979)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Peter Karstkarel, 'De Holder, hoogtepunt in de grafische vormgeving in de eerste helft der 20ste eeuw in Friesland,' De Vrije Fries59 (1979), pp. 5-18.
 • J.J. Kalma, 'Een bezoek aan de oude bibliotheek van het Fries Genootschap,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 19-23.
 • J. van Gent, 'Collecties en collectievorming. Beleidsbeïnvloedende gevolgen van een bewaarfunctie,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 24-29.
 • D.W. Kok, 'Eat oer dr. J. Reitsma as dûmny fan Koaten,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 30-37.
 • J.J. Kalma, 'Predikant, magistraat en drukwerk,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 38-48.
 • H.J. Prakke Het Fries Grafisch Museum,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 49-64.
 • M. Engels,' Erasmiana in de Franeker Academiebibliotheek,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 65-72.
 • W. Dolk, 'Het boek in de Leeuwarder patentregisters,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 73-92; vol. 60 (1980), pp. 103-108.
 • Ph.H. Breuker, 'Fryske almenakken foar 1850 (II),' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 93-107.
 • A.J. Wijnsma, J.H. Zoon, P. Wiersma, A. Bokma, P. Hemminga, K. Sikkema, J.M. Ypma, Freark Dam, S.J. van der Molen, H. Kingmans, S. ten Hoeve, H.J. Zijlstra en J.J. Huizinga, 'Panorama van Friesland in 1978,' De Vrije Fries 59 (1979), pp. 108-166.

Naar boven

Nummer 58 (1978)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • R.E.O. Ekkart, 'Twee Friese portretten uit 1600,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 5-10.
 • O. Vries, 'Friese bureaukratie in Den Haag. Het ambt van klerk wegens Friesland ter Griffie van de Generaliteit,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 11-29.
 • J.J. Kalma, "Bras' met de 'bras'. Over het oud-fries 'sydsulver',' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 30-34.
 • Ph.H. Breuker, 'Fryske almenakken foar 1850,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 35-55; vol. 59 (1979), pp. 93-107.
 • J.A. Mulder, 'De Heeresloot, een bron van geschillen,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 56-64.
 • G. Elzinga, '16de en 17de-eeuwse putvondsten onder het Fries Museum,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 65-83.
 • Dingeman Korf, 'Majolicategels en schotels uit de bouwput 1974 van het Fries Museum,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 84-100.
 • M. Engels, 'Een tuchtkwestie aan de Franeker universiteit, 1627-1629,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 101-109.
 • A.J. Wijnsma, P. Wiersma, A. Bokma, A.H. Joustra, P. Hemminga, K. Sikkema, J.M. Ypma, Freark Dam, S.J. van der Molen, H. Kingmans, H.J. Zijlstra en Regn. Steensma, 'Panorama van Friesland in 1977,' De Vrije Fries 58 (1978), pp. 110-149.

Naar boven

Nummer 57 (1977)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • W. Dolk, '1877 in persberichten,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 5-16.
 • C. Boschma, 'De historische tentoonstelling van Friesland in 1877,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 17-32.
 • J.J. Spahr van der Hoek, 'De agraryske selsfoldienens en de Coloradokever,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 33-35.
 • D.P. Keizer, 'Bestendig in werking. Een korte schets van het jaar 1877 vanuit de gezichtshoek der Kamers van Koophandel en Fabrieken in Friesland,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 36-44.
 • J.J. Huizinga, 'Binnen het liberale bolwerk slechts plaatselijke ongeregeldheden,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 45-52.
 • J.J. Kalma, 'Touwtrekken tussen 'fyn' en 'grou',' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 53-60.
 • J. Frieswijk, 'Arbeiders en werklieden in 1877,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 61-67.
 • Ph. H. Breuker, 'De fryske literatuer om 1877 hinne,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 68-74.
 • Fr. Dam, ''Alteast ienige ienheid'... Fryske 'staveringsstriid' yn en om it jier 1877,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 75-80.
 • P. Karstkarel, 'Het Leeuwarder Harmoniegebouw en zijn architecten,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 81-90.
 • H. Kingmans, 'Iets is meer dan niets. Leeuwarder cultureel leven in 1877,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 91-97.
 • S.J. van der Molen, 'Friesland en het toerisme,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 98-104.
 • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, Regn. Steensma, J.F. Stalling, H.J. Zijlstra en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1976,' De Vrije Fries 57 (1977), pp. 105-122.

Naar boven

Nummer 56 (1976)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Regn. Steensma, 'Hoe belibje wy as Friezen ús monuminten en hwat dogge wy der mei?,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 5-18.
 • J.J. Kalma, 't Gaat al, helaas! den kreeften-gang... Over de achtergronden van het 'vandalisme' in de Leeuwarder Grote kerk,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 19-30.
 • J.R.G. Schuur, 'Een vergeten aspect van een oud probleem. De betekenis van de naam 'Camminghehunderi',' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 31-41.
 • K. de Vries, 'De recesboeken van Sneek (1490-1517),' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 42-48.
 • S. ten Hoeve, Jacob Sijdses Bruinsma, meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 49-61.
 • F. Dam, 'De memoires fan Klaas de Jong. Egodokumint ut Kanada,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 62-70.
 • J. A. Mulder, 'De Engelenvaart,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 71-84.
 • W. Dolk, 'De Bolswarder kamers te Leeuwarden,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 85-92.
 • G. Elzinga, 'Het Fries Munt- en Penningkabinet,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 93-115.
 • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, H.J. Zijlstra, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1975,' De Vrije Fries 56 (1976), pp. 116-134.

Naar boven

Nummer 55 (1975)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J.J. Kalma, 'Bedrog, bedriegers en bedrogenen,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 5-13.
 • K.A. Citroen, 'Vervalsing en namaak van zilver in Friesland,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 14-24.
 • R.E.O. Ekkart, 'Enkele voorbeelden van graveursbedrog,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 25-31.
 • J. Visser, 'Falske, ûnbitroubere en ûnwisse genealogyen yn Fryslân,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 32-42.
 • F. Dam, 'In sonnet as fuke,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 43-48.
 • J. Bosmans, 'Hindeloper meubelschilderkunst. Geen imitatie, maar produkt van invloeden,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 49-64.
 • S.J. van der Molen, 'Quasi-'Hylper' in musea,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.
 • Herma M. van den Berg, 'Oude luister, schone schijn of een keuze tot overleving?' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.
 • G. Elzinga, 'Rondom de 'Vikingschat van Winsum',' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.
 • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, G. Elzinga, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1974,' De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.

Naar boven

Nummer 54 (1974)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J.J. Kalma, 'By in ald deagraversreglemint,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 5-16.
 • R.E.O. Ekkart, 'Drie stadhoudersportretten uit de senaatskamer van de Franeker Academie,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 17-24.
 • H.L. Straat, 'Praktijk en huishouding van een 18e eeuwse arts,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 25-36.
 • B.S. Hempenius-van Dijk, 'Een twist om trouwbeloften,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 37-46.
 • D. Kooistra, 'Over minder gegoede burgers,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 47-55.
 • M.J. van Lennep, 'De Makkumer societeit De Eendracht en de politieverordening der gemeente Wonseradeel,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 56-64.
 • Regn. Steensma, 'Rond doopvont en altaar. Middeleeuwse kerkelijke voorwerpen in het Fries Museum,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 65-81.
 • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, G. Elzinga, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1973,' De Vrije Fries 54 (1974), pp. 91-109.

Naar boven

Nummer 53 (1973)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • W. Dolk, 'Rondom het broodoproer,' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 7-14.
 • W. Dolk, 'Het broodoproer in Leeuwarden,' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 15-26.
 • G. Bakker, 'It politike klimaet yn Fryslan yn de jierren 1840-'50,' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 27-31.
 • J.J. Spahr van der Hoek, 'Ekonomy yn it ûnlân,' De Vrije Fries (1973), pp. 33-41.
 • J.J. Kalma, 'De Kerk en het broodoproer,' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 43-51.
 • Freark Dam, 'Fansiden, mar wol oan 'e goede kant. Harmen Sytstra en it jier 1848,' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 53-57.
 • S.J. van der Molen, 'Ta in 'Fryske Mythology',' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 57-66.
 • G. Elzinga, 'De opkomst van de belangstelling voor de archeologie van Friesland,' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 68-80.
 • G. van Slooten-Kaan en T.P. Straat-Osinga, '150 Jaar mode en dracht. Overzicht van de vrouwenkleding in Friesland 1750-1900 (II),' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 81-96.
 • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, S. Sybrandy, G. Elzinga, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1972,' De Vrije Fries 53 (1973), pp. 97-111.

Naar boven

Nummer 52 (1972)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J.J. Kalma, 'Striid om de grytman,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 5-14.
 • Marlite Halbertsma, 'Lambert Jacobsz., een Amsterdammer in Leeuwarden,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 15-25.
 • K. de Vries, 'Regionalisering van de vaderlandse geschiedenis in wetenschap en onderwijs,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 30-32.
 • G. van Slooten-Kaan en T.P. Straat-Osinga, '150 Jaar mode en dracht. Overzicht van de vrouwenkleding in Friesland 1750-1900 (I),' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 33-48.
 • K. Terpstra, 'Boterbelezers en boterbrieven,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 49-57.
 • J.H. Rombach, 'Lucas Dijl in Friesland,' In: De Vrije Fries: (1972), pp. 58-62.
 • R. Steensma, 'Inkelde oantekeningen by de bou fan de nije tsjerke to Ysbrechtum yn 1865,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 63-67.
 • J. ter Steege, 'Sint Katharina kerkpatrones van Aalsum, O.D.,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 68.
 • S. J. van der Molen, 'Eilander hoofddracht, in het bijzonder op Ameland,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 69-79.
 • R. de Beer, 'De zaak-Brunsvelt. Een konflikt in de geref. gemeente Aalsum-Wetsens in de 17de eeuw,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 80-88.
 • G. Elzinga, C. Boschma, H. Kingmans, S. Sybrandy, K. Sikkema, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1971,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 97-111.

Naar boven

Nummer 51 (1971)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • M.J. van Lennep, 'Het Friese dorp en de huidige gemeenteadministratie,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 3-13.
 • H.C.J. Oomen, 'De ellepijp van vogels, materiaal voor oude muziekinstrumenten,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 14-16.
 • H. Kingmans, 'Schilderkunst uit het Friesland der zeventiende eeuw,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 17-32.
 • S.J. van der Molen, 'Het Camminghahuis te Franeker en zijn geschiedenis,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 33-45.
 • G. Bakker, 'Hylpen yn de Patriottentiid bûten it skema 1782 - 1787,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 46-53.
 • G. Elzinga, 'Inkelde tinzen oer Alsengemmen,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 54-60.
 • H. Schoonhoven 'Antonius Folcardii van Boornbergum, pastoor in reformatietijd,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 61-67.
 • S. ten Hoeve., 'Twee stadhouderlijke gestoelten te Leeuwarden,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 68-77.
 • J.J. Kalma, 'Rectorale swierrichheden. Ut it libben fan de Ljouwerter Johannes Balck,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 78-81.
 • B. van Haersma Buma, 'Het Jan Harmens-orgel te Workum,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 82-92.
 • G. Elzinga, C. Boschma, H. Kingmans, S. Sybrandy, K. Sikkema, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1970,' De Vrije Fries 51 (1971), pp. 93-108.

Naar boven

Nummer 50 (1970)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • K. de Vries, ''Frij en Frysk'. In midsieusk biedwurd,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 3-6.
 • J.J. Kalma, 'Vrijheidsbomen in Friesland,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 7-13.
 • S. Sybrandy, 'Erasmuslektuer yn Fryslân oant 1700,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 14-22.
 • W.T. Keune, 'De vestingwerken van Dokkum,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 23-27.
 • J.J. Kalma, 'As twa kibje hawwe se beide skuld,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 28-32.
 • J.H. Leopold, 'De Leeuwarder uurwerkmakers en hun werk in het Fries Museum,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 33-48.
 • J. Visser, 'Regeerders en bestuurders van Friesland,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 49-60.
 • S.J. van der Molen, 'In Amelander binnenhuisjes,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 61-72.
 • R. Steensma, 'De tsjerke fan Raerd (Raerderhim) nou en eartiids,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 73-82.
 • G. Elzinga, C. Boschma, H. Kingmans, G.G. Faber-Hornstra, D.A. Tamminga, K. Sikkema, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, 'Panorama van Friesland in 1969,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 83-99.

Naar boven

Nummer 49 (1969)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J. Visser, 'Mr. Sybrandus Johannes Fockema Andreae,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 5-11.
 • S.J. van der Molen, 'Een Friese 'kledingprent' uit 1598,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 12-16.
 • C. Boschma, 'De collectie van J.H. Halbertsma in het Fries Museum,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 17-32.
 • J.J. Kalma, Vijfmaal bijna professor. Bijdrage tot het leven van Dr. J.H. Halbertsma (1789-1869),' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 33-42.
 • B. van Haersma Buma, 'Gerardus Wigmana, de Friese Raphaël,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 43-65 [online beschikbaar] .
 • R. Steensma, 'It bistek fan de yn 1695 nij to bouwen tsjerke yn Toppenhuzen,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 66-72.
 • J.K. Beetstra en Z.C. Beetstra-Slofstra, 'De Friese hoofdtooi in zijn laatste stadium,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 73-81.
 • S.J. van der Molen, 'Tinzen oer it ûleboerd,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 82-92.
 • A. Wassenbergh, 'Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 93-95.
 • J.J. Kalma, 'Wopke Wopkens. Mennist folkrepresentant,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 96-99.
 • R. Steensma, 'In reglemint út 1752 foar it plakforhieren yn de tsjerke fan Wâldsein,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 100-103.
 • C. Boschma, 'De hoekkamer van het Eysingahuis,' De Vrije Fries 49 (1969), pp. 111-114.

Naar boven

Nummer 48 (1968)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • D. de Roo van Alderwerelt, 'Een reis door Friesland, Drente en Groningen in het jaar 1845,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 5-29.
 • J.J. Meinsma, 'Het scheikundig onderwijs aan Frieslands Hogeschool en Rijksatheneum te Franeker,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 30-52.
 • W.H. Keikes, 'Een register van betalingsordonnanties uit Dokkum,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 53-56.
 • J.J. Kalma, 'De Halbertsma's en har 'heilingen',' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 57-82.
 • M.J. van Lennep, 'Vroege en late regenten in Friesland,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 83-104.
 • J.T. Nielsen, 'Doopsgezinde Oude Vlamingen. Een kleine correctie en nadere informatie,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 105-115 [online beschikbaar] .
 • S.J. Fockema Andreae, Belangstelling voor Friesland in de Franse tijd,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 116-126.
 • P.Th. Zwart, 'Een achtergebleven protocol van notaris P.N. Alma te Franeker,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 127-137.
 • J.J. Kalma, 'Briefwisseling J.H. Halbertsma - L.Z. Luzac (1845-'47),' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 138-155.

Naar boven

Nummer 47 (1966)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J. Visser, 'Het huwelijk van Willem Frederik en wat er aan voorafging,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 5-39.
 • W.H. Keikes, 'Sint Anthoon te Bolsward. Uit de rijke historie van het 'rijcke' gasthuis,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 40-92.
 • S.J. van der Molen, 'Over de Friese plattelandsvrouwenkleding in de 17e eeuw,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 93-118.
 • H.M. van den Berg, 'Jacob Gijsberts en het patroon van het Bolswarder stadhuis,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 119-131.
 • J.J. Kalma, 'Het roken in Gysbert Japiks' tijd. Vloek of zegen?' De Vrije Fries 47 (1966), pp. .
 • K.P. de Boer, 'Tarquinius Poppinga. Een predikantsleven in de 17e eeuw,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 152-176.
 • G. Boschma, Liauckema state te Sexbierum,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 177-194.
 • M.J. van Lennep, Harderwijkse gepromoveerden uit de Friese gewesten,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 195-205.
 • J. Belonje,'Een kunstwerk uit Friesland op Weldam,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 206-208.

Naar boven

Nummer 46 (1964)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • W.H. Keikes, 'Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 5-27.
 • S J. van der Molen, ''Men zal de naasten bereid vinden' (burenplicht in Friesland in de 18de en de 19de eeuw)', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 28-61.
 • S.J. Fockema Andreae, 'Voordeelsgoederen in Friesland', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 62-69.
 • H. Halbertsma, 'De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 70-85.
 • J.J. Kalma, 'Het beeld van de dominee in de Friese litteratuur', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 86-117.
 • K.M. Witteveen, 'De Dokkumer predikant Theod. van Thuynen (1679-1742)', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 118-142.
 • M.J. van Lennep, 'De oudste notulen van de Leeuwarder Debatingclub', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 143-199.
 • A. Wassenbergh, 'Een vroeg stilleven van Maerten Boelema de Stomme', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 200-204.
 • W. Dolk, 'Zestiende eeuwse zerkhouwers in Friesland', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 205-213.
 • D.J. van der Meer, 'Schilders in Friesland in de 16e eeuw', De Vrije Fries 46 (1964), pp. 214-256.

Naar boven

Nummer 45 (1962)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • H. Halbertsma, 'Bornego. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 32-67.
 • G. Elzinga, 'Nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 68-99.
 • A.T. Clason, 'Beenderen uit Nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 100-112.
 • O. Postma, 'Oude dorpsrekeningen in verschillende soorten dorpen,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 113-121.
 • M.J. van Lennep, 'Wapen en vlag van Ter Schelling,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 122-129.
 • W. Dolk, 'Wat hing er uit in Leeuwarden?,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 130-149.
 • J.J. Kalma, 'Gysbert syn 'silveren tandstockelaer',' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 150-154 [online beschikbaar] .
 • O. Postma, 'Slechte betalers in de Gouden Eeuw,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 155-160 [online beschikbaar] .
 • J.J. Kalma, 'Manljusklean yn Gysberts tiid,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 161-165.
 • W.H. Keikes, 'De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 166-181.
 • H. Halbertsma, 'Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18de- en 19de eeuwse geschriften,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 182-193.
 • E.J.F. Smits, 'De Groninger reizend portrettist Berend Kunst in zijn betrekking tot Friesland,' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 194-209.
 • G.A. Bontekoe, 'Het wapen van het waterschap 'Luchtenrek',' De Vrije Fries 45 (1962), pp. 210-212.

Naar boven

Nummer 44 (1960)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • H. Halbertsma, 'Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 5-46.
 • A. Roes, 'Vethoorns en spleutstekers,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 47-50.
 • O. Postma, 'Over de positie van het vlek in Friesland in de tijd van de Republiek,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 51-58.
 • J.J. Kalma, ''De heer Mackduwel' fan Nijlan en Gysbert Japiks,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 59-67.
 • S.J. van der Molen, 'Ta de skiednis fan us mounen,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 68-79.
 • A.L. Heerma van Voss, 'De Friese stadhouders uit het huis Nassau en hun residentie-verblijven,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 80-91 [online beschikbaar] .
 • O. Postma, 'De magistraat van Sneek als beheerder van gemene scharren,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 92-101.
 • J.J. Kalma, 'Bowring in het Noorden. Een litteraire twist uit de jaren 1828-'30,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 102-122.
 • C.A. Burgers, 'De Friese wapens tussen andere wapeninwevingen in Haarlemse linnen tafeldamasten uit de 17e eeuw,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 123-148.
 • F.E. van Ruyven, 'Harlinger goud- en zilversmeden,' De Vrije Fries 44 (1960), pp. 149-188.

Naar boven

Nummer 43 (1957)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • P. Wijbenga, 'Enkele aanwijzingen en problemen bij de oudste bewoningsgeschiedenis van Nederland,' De Vrije Fries 43 (1957), pp. 5-89.
 • O. Postma, 'Essen op de Friese klei,' De Vrije Fries 43 (1957), pp. 90-99.
 • C. Woebcken, 'Die vier Grafschaften Frieslands nach Ablauf der Normannenzeit,' De Vrije Fries 43 (1957), pp. 100-104.
 • J.J. Kalma, 'Volkswijsheid op drinkhoorns,' De Vrije Fries 43 (1957), pp. 105-119.
 • A.M. Lubberhuizen-van Gelder, 'Voorindische sits in de klederdracht,' De Vrije Fries 43 (1957), pp. 120-129.
 • A. Baart Jr. en M.P. van Buytenen, 'Bergums kerk, klooster en omgeving,' De Vrije Fries 43 (1957), pp. 130-173.

Naar boven

Nummer 42 (1955)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • P. Sipma, 'In memoriam Mr. P.A.V. Baron van Harinxma thoe Slooten,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 3-6.
 • O. Postma, 'Een grafelijk dorp in Friesland,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 7-13.
 • A.J.T. Stakenburg, 'Onno Zwier van Haren's testament,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 14-32.
 • W.J. Buma, 'De sawn fruchten fan 'e misse,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 31-36.
 • J. Keuning, 'Bernardus Schotanus a Sterringa. Zijn leven en zijn kartografisch oeuvre,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 37-87.
 • M. Tans, 'Het verband tussen het geslacht Aylva en de stad Maasstricht. Generaal Hobbe, Baron van Aylva - Militair Gouverneur in een belegerde vesting,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 88-92.
 • S.J. van der Molen, 'Het gemaal in Friesland. Een bijdrage tot de Friese molengeschiedenis,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 93-106.
 • Y. Poortinga, 'It toaniel yn Fryslân yn 'e 17e ieu,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 107-117.
 • H. Halbertsma,'Smalagonia. Bijdrage tot de geschiedenis van 't Oldambt,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 118-131.
 • O. Postma, 'Over aanvang en eerste tijd van de floreenbelasting in Friesland,' De Vrije Fries 42 (1955), pp. 132-143.

Naar boven

Nummer 41 (1953)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • C.J. Guibal, 'Het Fries Genootschap van 1927-1952,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 1-20.
 • A. Wassenbergh, 'Vijf en twintig jaren Fries Museum,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 21-36.
 • H. Jankuhn, 'Die Kammschiene aus Terp Almenum,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 37-45.
 • H. Jankuhn, 'Zum Stierkopf aus der Terp Huizum, Prov. Friesland,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 46-62.
 • A.G. Jongkees, 'Bourgondië en de Friese Vrijheid,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 63-78.
 • H. Enno van Gelder, 'Fries en Nederlands geld. Muntslag en geldomloop in vroeger eeuwen,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 79-93.
 • O. Postma, 'De doorgaande plaatsen en de daarbij behorende meente,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 94-104.
 • P. Terpstra, 'Een merkwaardig zeventiende eeuws zonnewijzertje,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 105-107.
 • A. Spoor, 'Enkele metingen en opmerkingen over spiegelkijkers van Rienks, Hommema en Heidanus,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 109-111.
 • Chr. Kroes-Ligtenberg, 'Wopke Cnoop, een Fries patriot,' De Vrije Fries 41 (1953), pp. 112-144.

Naar boven

Nummer 40 (1950)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • Herm. v.d. Kloot Meyburg, 'De restauratie van de Martinikerk te Franeker,' De Vrije Fries 40 (1950) 1-18.
 • A.L. Heerma van Voss, 'De opgezette grafzerken in de Martinikerk te Franeker,' De Vrije Fries 40 (1950) 19-34.
 • M.S.H.G. Heerma van Voss, 'Verspreide gegevens over de grafkapel der Nassaus,' De Vrije Fries 40 (1950) 35-36.
 • O. Postma, 'De Friese hoeve in de zandstreken (Een voorlopige oriëntering),' De Vrije Fries 40 (1950) 37-67.
 • H.M. Mensonides, 'Het stadszegel van Leeuwarden en de kerk, welke op de oudere stadzegels voorkomt,' De Vrije Fries 40 (1950) 68-100.
 • Chr. Kroes-Ligtenberg, 'Een huisarts van voor 100 jaar,' De Vrije Fries 40 (1950) 101-110.
 • M.J. Elzinga, 'Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland,' De Vrije Fries 40 (1950) 111-135.
 • A.J. Stakenburg, 'De iconographie der van Harens,' De Vrije Fries 40 (1950) 136-165.
 • G. Gosses, 'De herkomst van het Fries,' De Vrije Fries 40 (1950) 166-181.
 • J. Belonje, 'Een monument te Sexbierum herinnerende aan een Schipbreuk,' De Vrije Fries 40 (1950) 182-188.
 • O. Postma, 'Over enige vreemde Gemeente- en Dorpsgrenzen in Friesland,' De Vrije Fries 40 (1950) 189-199.
 • T.E. Teunissen, 'De ontdekking van Ulenburch-state te Rijperkerk,' De Vrije Fries 40 (1950) 200-201.
 • J.J. Hof, 'In memoriam Dr. S.M. Cuperus,' De Vrije Fries 40 (1950) 202-204.
 • Boekbesprekingen, De Vrije Fries 40 (1950) 205-221.

Naar boven

Nummer 39 (1948)
Online beschikbaar (pdf)

 • P.C.J.A. Boeles, 'In memoriam Dr. A.L. Heerma vanVoss,' De Vrije Fries 39 (1948) 1-5.
 • A.L. Heerma van Voss, 'De reizen in het Noorden van Aernout van Buchell,' De Vrije Fries 39 (1948) 6-8.
 • A. Wassenbergh, 'De restauratie van het gildebord der Leeuwarder zilversmeden,' De Vrije Fries 39 (1948) 9-14.
 • A. Wassenbergh, 'Wanneer begint in Friesland de datering van zilverwerken door middel van jaarletters,' De Vrije Fries 39 (1948) 15-16.
 • O. Postma, 'Ploeggang en hoevenstelsel,' De Vrije Fries 39 (1948) 17-48.
 • S.J. van der Molen, 'Vluchtheuvels in Friesland,' De Vrije Fries 39 (1948) 49-73.
 • P. Gerbenzon, 'Codex Furmerius,' De Vrije Fries 39 (1948) 74-90.
 • H. Sannes, 'De Bildtrenten,' De Vrije Fries 39 (1948) 91-118.
 • G. Gosses, 'De Klokstraat te Leeuwarden en de klokken van de Nieuwetoren,' De Vrije Fries 39 (1948) 119-123.
 • Boekbesprekingen, De Vrije Fries 39 (1948) 124-129.

Naar boven

Nummer 38 (1946)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • C.J. Guibal, 'Het jubileum van Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten,' De Vrije Fries 38 (1946) 1-4.
 • A.J. Stakenburg, 'UitWolvega's verleden,' De Vrije Fries 38 (1946) 5-28.
 • O. Postma, 'Personen of geslachten in plaatsnamen en boerderijnamen?,' De Vrije Fries 38 (1946) 29-53.
 • H. Halbertsma, 'Het Sneeker Oud-Kerkhof,' De Vrije Fries 38 (1946) 54-59.
 • Ch.C. van der Vlis, 'De bouw van het perceel Nieuwestad 49 te Leeuwarden,' De Vrije Fries 38 (1946) 60-68.
 • Gebhart Voorvelt, 'De Fresco-Fragmenten van Leeuwarden en het Haarlemse paneel,' De Vrije Fries 38 (1946) 69-85.
 • Gerda F. van Asselt, 'Abbe Wijbes te Franeker, drukker van de Vermaenschriften van Doede vanAmsweer,' De Vrije Fries 38 (1946) 86-91.
 • C.B. Menalda, 'In memoriam Th.M.Th. van Weideren baron Rengers', 38 (1946) 92-96.
 • P.C.J.A. Boeles, 'Mr. W.B. Buma †,' De Vrije Fries 38 (1946) 97-99.
 • P.C.J.A. Boeles, 'Smellingeraland,' De Vrije Fries 38 (1946) 100-108.
 • Boekbespreking, De Vrije Fries 38 (1946) 109.

Naar boven

Nummer 37 (1943)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • A. Wassenbergh, 'Het oude tingietersbedrijfin Friesland,' De Vrije Fries 37 (1943) 1-65.
 • J.H. Sypkens Smit, 'Een teWinsum (Fr.) gevonden, getrepaneerde schedel,' De Vrije Fries 37 (1943) 66-80.
 • P.C.J.A. Boeles, 'Schedelnapjes uit terpen te Stiens en Marrum,' De Vrije Fries 37 (1943) 81-83.
 • J.G. Avis, 'Rienk Keijert, portret- en decoratieschilder, tevens kamerbewaarder der Staten van Friesland,' De Vrije Fries 37 (1943) 84-104.
 • G. Kramer, 'Het leven van Doecke van Martena (1530-1605),' De Vrije Fries 37 (1943) 105-157.
 • A. van der Minne, 'De Leeuwarder schilder Rinse Verzijl,' De Vrije Fries 37 (1943) 158-160 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'De Leeuwarder architect Gerrit v.d. Wielen,' De Vrije Fries 37 (1943) 161 [online beschikbaar] .
 • A. Wassenbergh, 'Reisindrukken van den Franschen Gezantschapssecretaris Charles Ogier uit Friesland en Groningen in het jaar 1636,' De Vrije Fries 37 (1943) 162-171 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Prof. Dr. Tjitze de Boer,' De Vrije Fries 37 (1943) 172-175.
 • C.J. Guibal, 'In memoriam Pastor Dr. Heinrich Reimers,' De Vrije Fries 37 (1943) 175-176.
 • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 37 (1943) 177-178.

Naar boven

Nummer 36 (1941)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • A.L. Heerma van Voss en Nanne Ottema, 'Friesma-State te Idaard,' De Vrije Fries 36 (1941) 1-43.
 • A. van der Minne, 'Het familieportret van Wijbrand de Geest te Stuttgart en het gezin van Marcus Verspeeck,' De Vrije Fries 36 (1941) 44-51.
 • B. Knipping, 'De muurschilderingen in de Galileërkerk te Leeuwarden', 36 (1941) 52-70.
 • M.P. van Buytenen, 'De bibliotheek van de Jezuïetenstatie te Leeuwarden,' De Vrije Fries 36 (1941) 71-78.
 • K. Heeroma, 'De herkomst van het Fries,' De Vrije Fries 36 (1941) 79-101.
 • O. Postma, 'De friesche steden en haar 'uitburens',' 36 (1941) 102-130.
 • M.P. van Buytenen, 'Kloosters onder Workum (Grauwe Zusters en Karthuizers),' De Vrije Fries 36 (1941) 131-148.
 • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 36 (1941) 149-154.

Naar boven

Nummer 35 (1939)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • P.C.J.A. Boeles, 'De bouwgeschiedenis van het Eysingahuis, thans Friesch Museum, in verband met het voorafgaande Vegelinhuis en zijn bewoners,' De Vrije Fries 35 (1939) 1-50.
 • O. Postma, 'De Saksische jaartax in Friesland,' De Vrije Fries 35 (1939) 51-82.
 • P.C.J.A. Boeles, 'De runen-inscripties van het Friesch Museum,' De Vrije Fries 35 (1939) 83-95.
 • Heinrich Reimers, 'Die Lateinische Vorlage der 'Gesta Frisiorum',' De Vrije Fries 35 (1939) 96-151.
 • J.C. Tjessinga, 'Aanteekeningen betreffende Friesche grietenijwapens (vervolg),' De Vrije Fries 35 (1939) 152-174.
 • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 35 (1939) 175-177.

Naar boven

Nummer 34 (1937)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • A.L. Heerma van Voss, 'In Memoriam Dr. S.A. Waller Zeper,' De Vrije Fries 34 (1937) 1-5.
 • O. Postma, 'Over het friesche boerenhuis in de 16e en 17e eeuw,' De Vrije Fries 34 (1937) 6-28.
 • J.C. Tjessinga, 'Aanteekeningen betreffende friesche grietenij-wapens,' De Vrije Fries 34 (1937) 29-45.
 • W.J.M. van Eysinga,''Parlementaire herinneringen - en memoriaal'. Dagboek van Jhr. Mr. F.J.J. van Eysinga, minister van staat, lid en voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, raadsheer in het Hof te Leeuwarden (31 December 1818-16 April 1901),' De Vrije Fries 34 (1937) 46-72.
 • S.J. Hoogland, 'Wandeling langs de oude grafsteenen, liggend op de kerkhoven rondom de drie kerken en torens van de Parochie's in de gemeente Het Bildt (vervolg),' De Vrije Fries 34 (1937) 73-96.
 • P. van der Meulen, 'De oudste bron van het Stadsfriesch,' De Vrije Fries 34 (1937) 97-103.
 • A.L. Heerma van Voss, 'De inpoldering van de Wargaster Meer en Paulus Jansz. Kley,' De Vrije Fries 34 (1937) 104-121.
 • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 34 (1937) 122-131.

Naar boven

Nummer 33 (1935)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • O. Postma, 'Het Rekenboek van het Hasker Convent (1500-1520),' De Vrije Fries 33 (1935)1-28.
 • L.H. Goslings-Lysen, 'Een Friesch gezin in den patriottentijd,' De Vrije Fries 33 (1935) 29-50.
 • S.J. Hoogland, 'Wandeling langs de oude grafsteenen, liggend op de kerkhoven rondom de drie kerken en torens van de Parochie's in de gemeente Het Bildt,' De Vrije Fries 33 (1935) 51-80.
 • R. Visscher, 'Brieven uit Leeuwarden (van 1810-1812),' De Vrije Fries 33 (1935) 81-87.
 • P.C.J.A. Boeles, 'Leeuwarden 1435-1935,' De Vrije Fries 33 (1935) 88-104.
 • Verdere boekbespreking, De Vrije Fries 33 (1935) 105-108.

Naar boven

Nummer 32 (1934)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • J. Schoo, 'Over gelijkluidende kerkbouwsagen uit Friesland, Sleeswijk-Holstein en het Berner Oberland,' De Vrije Fries 32 (1934) 1-56.
 • R. Visscher, 'Iets over eenige huizen in de Groote Kerkstraat te Leeuwarden,' De Vrije Fries 32 (1934) 57-74.
 • J. Kleijntjens, 'Graaf Frederik van den Bergh en de mislukte onderneming tegen Friesland,' De Vrije Fries 32 (1934) 75-89.
 • Arend Lang, 'Die 'Normannenpoorten' der friesischen Dorfkirchen, ihre Entstehung und Bedeutung,' De Vrije Fries 32 (1934) 90-112.
 • A.L. Heerma van Voss, 'Adie Lambertsz. en de zijnen,' De Vrije Fries 32 (1934) 113-136.
 • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 32 (1934) 137-143.

Naar boven

Nummer 31 (1932)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • H.L. Straat, 'Het chirurgijnsgilde te Leeuwarden,' De Vrije Fries 31 (1932) 1-40.
 • N. Ottema, 'Vreemde cultuur-invloeden in Friesland gedurende den kloostertijd,' De Vrije Fries 31 (1932) 41-69.
 • C. Woebcken, 'Zur altesten Geschichte Frieslands,' De Vrije Fries 31 (1932) 70-90.
 • O. Postma, ''Truchstrinzede ritherne' en de verdeeling van de hemrik,' De Vrije Fries 31 (1932) 90-103.
 • P.C.J.A. Boeles, 'Uit den Frieschen tijd van Prof. Petrus Camper,' De Vrije Fries 31 (1932) 104-108.
 • S. Cuperus, 'Geschenk Statenbijbel,' De Vrije Fries 31 (1932) 109-111.

Naar boven

Nummer 30 (1930)

[Online beschikbaar (pdf)]

 • P.C.J.A. Boeles, 'De houding van Dr. Eelco Verwijs, ten opzichte van het Oera-Linda-Boek en het Friesch Genootschap,' De Vrije Fries 30 (1930) 1-52.
 • D. van Blom, 'De onzijdigheids-verklaringen van Ameland,' De Vrije Fries 30 (1930) 53-70.
 • A.L. Heerma van Voss, 'Friesche troepen in Groot-Brittannië,' De Vrije Fries 30 (1930) 71-80.
 • F.W.T. Hunger, 'Over een gildebrief van de stad Bolsward voor de medicijnmeesters, chirurgijns en apothekers uit het jaar 1662,' De Vrije Fries 30 (1930) 81-97.
 • J.R. van Beek, 'Oude Friesche maten en het toezicht daarop,' De Vrije Fries 30 (1930) 98-106.
 • A.L. Heerma van Voss, ''Huiselijke' beslommeringen eens vrederechters,' De Vrije Fries 30 (1930) 107-113.
 • P.C.J.A. Boeles, 'Muntvondst te Beetsterzwaag in 1929,' De Vrije Fries 30 (1930) 114-119.
 • S.A. Waller Zeper, 'Van liefde coemt groot lijden,' De Vrije Fries 30 (1930) 120-122.
 • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 30 (1930) 123-126.

Naar boven

Nummer 29 (1929)

 • H.J. Popping, 'De praehistorische vuursteen-werkplaatsen in Friesland, met een Woord vooraf door Mr. P.C JA. Boeles,' De Vrije Fries 29 (1929) 1-36 [online beschikbaar] .
 • A.E. van Giffen, 'Grafheuvels in Oosterwolde. Opgravingen in 1928,' De Vrije Fries 29 (1929) 37-60 [online beschikbaar] .
 • P. Leendertz, 'Hooft, landeigenaar in Friesland,' De Vrije Fries 29 (1929) 61-72 [online beschikbaar] .
 • M.W. van Brakel-Imminck, 'Het St. Nicolaasfeest te Hollum op Ameland (geïllustreerd door Jkvr. I. van Eysinga),' De Vrije Fries 29 (1929) 73-78 [online beschikbaar] .
 • S. Lootsma, 'Boasumer mjitte,' De Vrije Fries 29 (1929) 79-82 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'De Theecomparitie, opgericht binnen Franeker, 1785', De Vrije Fries 29 (1929) 83-86 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 28 (1928)

 • G.A. Wumkes, 'Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1752-Juli-1759,' De Vrije Fries 28 (1928) 1-16 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Iets over het Muziekleven te Leeuwarden in het begin der 17e eeuw,' De Vrije Fries 28 (1928) 17-33 [online beschikbaar] .
 • O. Postma, 'De zoogenaamde vier-jaarlijksche verdeeling van de hem- rik,' De Vrije Fries 28 (1928) 34-52 [online beschikbaar] .
 • H.L. Straat, 'Lambert Jacobsz, Schilder,' De Vrije Fries 28 (1928) 53-94 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'De eerste residentie van Willem Lodewijk te Leeuwarden en de Cammingha-huizen in de Groote Kerkstraat aldaar. Nog eens Cammingehunderi,' De Vrije Fries 28 (1928) 95-99 [online beschikbaar] .
 • A.E. van Giffen, 'Mededeeling over het proefonderzoek van het Klooster Smalle Ee te Smalle Ee, in Smallingerland,' De Vrije Fries28 (1928) 101-110 [online beschikbaar] .
 • M. de Jong Hzn., Johan Winkler en het Oera-Linda-Boek, (een inleidende studie),' De Vrije Fries 28 (1928) 111-127 [online beschikbaar] .
 • R. Leendertz, 'Tooneelgezelschappen te Harlingen,' De Vrije Fries 28 (1928) 128-146 [online beschikbaar] .
 • A.L. Heerma van Voss, 'De Conscriptio Exulum,' De Vrije Fries 28 (1928) 147-166 [online beschikbaar] .
 • P.V. Astro, 'Een zakalmanak van Bernard van Merode, luitenant-gouverneur van Friesland,' De Vrije Fries 28 (1928) 167-174 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Honderd jaren uit de geschiedenis van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde,' De Vrije Fries 28 (1928) 177-198 [online beschikbaar] .
 • M.W. Vieweg, 'Het Friesch Museum,' De Vrije Fries 28 (1928) 199-218 [online beschikbaar] .
 • Nanne Ottema, 'Geschiedenis van het Goud- en Zilversmidsbedrijf in Friesland,' De Vrije Fries 28 (1928) 219-333 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Herinneringen en indrukken betreffende het Friesch Genootschap en zijn museum,' De Vrije Fries 28 (1928) 334-352 [online beschikbaar] .
 • O. Postma, 'De gemeene scharren van Hindeloopen en Molkwerum. Bijdrage tot de geschiedenis van den frieschen grond,' De Vrije Fries 28 (1928) 353-401 [online beschikbaar] .
 • H. Reimers, 'Das Papsttum und die Freien Friesen,' De Vrije Fries 28 (1928) 402-436 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'De auteur van het Oera-Linda-Boek,' De Vrije Fries 28 (1928) 437-471 [online beschikbaar] .
 • H. Sannes, 'Het heerlijk Leen Nijefenne op 't Bildt, en zijn bezitters uit de Geslachten Van Hemmema en Du Tour,' De Vrije Fries 28 (1928) 472-521 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 27 (1924)

 • G.A. Wumkes, 'Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1776-1779,' De Vrije Fries 27 (1924) 1-7 [online beschikbaar] .
 • O. Postma, 'Een Friesch dorp in 1546,' De Vrije Fries 27 (1924) 8-17 [online beschikbaar] .
 • Nanne Ottema, 'Friesche Majolica,' De Vrije Fries 27 (1924) 18-76 [online beschikbaar] .
 • G. Haitsma Mulier, 'Het wapen der gemeente Sloten (Fr.),' De Vrije Fries 27 (1924) 77 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'Nogmaals Cammingahunderi,' De Vrije Fries 27 (1924) 77-78 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'Voorwaardelijke vrijstelling van hoorigheid,' De Vrije Fries 27 (1924) 78-80 [online beschikbaar] .
 • G. Das, 'Een Friesche familie in de zeventiende eeuw,' De Vrije Fries 27 (1924) 81-117 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Fragment uit een brief van Meinardus aan Lieuwe van 12 Febr. (o. st.) 1634,' De Vrije Fries 27 (1924) 118 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'De collectie Burmania-Eysinga,' De Vrije Fries 27 (1924) 119-176 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Kapitein Jan Coenders, varende voor de admiraliteit van Friesland,' De Vrije Fries 27 (1924) 177-179 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'De oorsprong van het wapen van de provincie Friesland,' De Vrije Fries 27 (1924) 180-184 [online beschikbaar] .
 • L.J. van Apeldoorn, 'De historische ontwikkeling van het grondbezit in Friesland,' De Vrije Fries 27 (1924) 185-228 [online beschikbaar] .
 • Nanne Ottema, 'De uurwerkmakerskunst in Friesland,' De Vrije Fries 27 (1924) 229-267 [online beschikbaar] .
 • O. Postma, 'Virga en Pes in de registers der kloosters te Fulda en te Werden. Bijdrage tot de kennis van de oud-Friesche hoeve,' De Vrije Fries 27 (1924) 268-301 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'De oorsprong van de kleuren der Hindelooper sierkunst,' De Vrije Fries 27 (1924) 302-306 [online beschikbaar] .
 • A.E. van Giffen, 'Het hunebed te Rijs in Gaasterland,' De Vrije Fries 27 (1924) 307-325 [online beschikbaar] .
 • H.A. Poelman, 'De handelsstad Hindeloopen,' De Vrije Fries 27 (1924) 326-344 [online beschikbaar] .
 • F.W.T. Hunger, 'Een brief van Rembertus Dodonaeus aan Dominicus a Burmania,' De Vrije Fries 27 (1924) 345-351 [online beschikbaar] .
 • Nanne Ottema, 'De Friesche majolica uit de eerste helft van de zestiende eeuw,' De Vrije Fries 27 (1924) 352-368 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Bijdragen tot de Friesche kultuurgeschiedenis, I. De burgersociëteit te Heerenveen, 1795-1801,' De Vrije Fries 27 (1924) 369-379 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Bijdragen tot de Friesche kultuurgeschiedenis, II. Een brief van Johannes Henricus Nieuwold, 26 jan. 1808,' De Vrije Fries 27 (1924) 379-384 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Bijdragen tot de Friesche kultuurgeschiedenis, III. Het Natuurkundig Gezelschap van St. Anna Parochie, 1854-1887,' De Vrije Fries 27 (1924) 385-392 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 26 (1918)

 • G.A. Wumkes, 'Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1778-1780',26(1918) 1-11 [online beschikbaar] .
 • C. Hofstede de Groot, 'De schilder Frans Carree en zijne teekeningen voor de Lijkstatie van Vorst Willem Frederik van Nassau,' De Vrije Fries 26 (1918) 12-36 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Het Princessehof, 26 (1918) 37-62 [online beschikbaar] .
 • Nanne Ottema, 'Het aardewerk in Friesland in gebruik in het laatste kwart van de zestiende eeuw,' De Vrije Fries 26 (1918) 63-102 [online beschikbaar] .
 • A. Hallema, 'Friesche kloosterlijsten. Een bijdrage tot de Friesche kloostergeschiedenis,' De Vrije Fries 26 (1918) 103-124 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Een Friesch predikantstype uit de eerste helft der 19e eeuw,' De Vrije Fries 26 (1918) 125-137 [online beschikbaar] .
 • H. Martin, 'Een beeldje van den Heiligen Dionysius,' De Vrije Fries 26 (1918) 138-145 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'Pean en Parrega - Cammingehunderi,' De Vrije Fries 26 (1918) 146-154 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap,' De Vrije Fries 26 (1918) 156-162 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den bibliothecaris,' De Vrije Fries 26 (1918) 163-164 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den directeur van het museum,' De Vrije Fries 26 (1918) 165-169 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den voorzitter der museum-commissie, conservator van de archaeologische en numismatische verzameling,' De Vrije Fries 26 (1918) 170-174 [online beschikbaar] .
 • Nanne Ottema, 'De Wellenbergh-van Heloma collectie,' De Vrije Fries 26 (1918) 175-177 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Aanwinsten der verzamelingen, beheerd door den directeur,' De Vrije Fries 26 (1918) 178-182 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Ledenlijst met lijst van Genootschappen,' De Vrije Fries 26 (1918) 183-196 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 25 (1917)

 • L. Knappert, 'Stadhouder, grietman en predikant,' De Vrije Fries 25 (1917) 1-31 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Johan Winkler's nagelaten geschrift over het Oera- Linda-Bok,' De Vrije Fries 25 (1917) 32-53 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1780-1784,' De Vrije Fries 25 (1917) 54-70 [online beschikbaar] .
 • C.W. Vollgraff, en P.C.J.A. Boeles, 'Friesland in den Romeinschen tijd. I. Eene Romeinsche koopacte uit Tolsum. II. De vondsten uit de terp 'Groot Tolsum'. De invoer van terra sigillata in Friesland,' De Vrije Fries 25 (1917) 71-125 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Mr. W.J. van Welderen Baron Rengers,' De Vrije Fries 25 (1917) 126-133 [online beschikbaar] .
 • P. Sipma, 'De oorsprong van het Friesche tooneel,' De Vrije Fries 25 (1917) 134-183 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Naschrift,' De Vrije Fries 25 (1917) tussen 183 en 184 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Friesche bibliographie, 1915-1916,' De Vrije Fries 25 (1917) 184-193 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den Conservator der archaeologische afdeelingen,' De Vrije Fries 25 (1917) 202-209 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den Directeur van het Friesch Museum,' De Vrije Fries 25 (1917) 210-211 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den Bibliothecaris,' De Vrije Fries 25 (1917) 212-222 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Ledenlijst, met lijst van Genootschappen,' De Vrije Fries 25 (1917) 223-235 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 24 (1916)

 • G.A. Wumkes, 'Stads- of Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1785-1797', ' De Vrije Fries 24 (1916) 1-87 [online beschikbaar] .
 • H. J. Busé, 'Multatuli's Sneeker Correspondentie 1868-'69,' De Vrije Fries 24 (1916) 88- 142 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Een Mysticus uit de Friesche Veenen,' De Vrije Fries 24 (1916) 143-158 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'De Karolingische Muntvondsten in Friesland,' De Vrije Fries 24 (1916) 159-164 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'Eslawald,' De Vrije Fries 24 (1916) 164-166 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap over het jaar 1914-15,' De Vrije Fries 24 (1916) 167-173 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1915, met lijsten der voornaamste aanwinsten,' De Vrije Fries 24 (1916) 174-187 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Ledenlijst met lijst van Genootschappen,' De Vrije Fries 24 (1916) 188-199 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 23 (1915)

 • G.A. Wumkes, 'Stads- of Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1798-1808', 23 (1915) 1-45 [online beschikbaar] .
 • S. Cuperus, 'Het leven in een Friesch predikantsgezin uit de 18e eeuw', 23 (1915) 46-81 [online beschikbaar] .
 • R.A. Fockema, 'Mr. Daam Fockema (1771-1855),' De Vrije Fries 23 (1915) 82-121 [online beschikbaar] .
 • Waling Dykstra, 'Friesche spreekwoorden en gezegden,' De Vrije Fries 23 (1915) 122-139 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, ''s Hofs Sententieboeken als bron voor de geschiedenis van Friesland,' De Vrije Fries 23 (1915) 140-155 [online beschikbaar] .
 • Raphael Ligtenberg, 'Grafzerken der XVIe eeuw in Friesland. Een bijdrage tot de geschiedenis der Renaissance in dat gewest,' De Vrije Fries 23 (1915) 156-198 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Friesche Bibliographie, 1913-1914,' De Vrije Fries 23 (1915) 199-207 [online beschikbaar] .
 • S.A. Waller Zeper, 'Overeenkomst uit de XVe eeuw betreffende het onderhoud van een krankzinnige in Haskerconvent,' De Vrije Fries 23 (1915) 208-212 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Fragmenten uit het dagverhaal van een Frieschen vrijwilliger in de nadagen van Waterloo,' De Vrije Fries 23 (1915) 213-218 [online beschikbaar] .
 • J.S. van Veen, 'Een brief van Boëtius Epo,' De Vrije Fries 23 (1915) 219-221 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap over het jaar 1913-14,' De Vrije Fries 23 (1915) 222-227 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1914, met lijsten der voornaamste aanwinsten,' De Vrije Fries 23 (1915) 228-237 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Ledenlijst van het Friesch Genootschap,' De Vrije Fries 23 (1915) 238-245 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 22 (1914)

 • G.A. Wumkes, 'Friesche kalenderkroniek over de jaren 1809-1824,' De Vrije Fries 22 (1914)1-64. [online beschikbaar]
 • R. Visscher, 'Goudsmeden en hunne Leerlingen te Leeuwarden,' De Vrije Fries 22 (1914) 65-91 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Waling Dykstra, 14 Aug. 1821-15 Jan. 1914,' De Vrije Fries 22 (1914) 92-104 [online beschikbaar] .
 • Waling Dykstra, 'Friesche Spreekwoorden en Gezegden (vervolg),' De Vrije Fries 22 (1914) 105-116 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'De eerste bewoners van het tegenwoordige Friesch Museum,' De Vrije Fries 22 (1914) 117-124 [online beschikbaar] .
 • H. J. Busé, 'De verdwenen Doopsgezinde Gemeenten in Friesland,' De Vrije Fries 22 (1914) 125-143 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'C.H.F.A. Corbelijn Battaerd,' De Vrije Fries 22 (1914) 144-149 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Worp van Peyma en zijn Vrienden,' De Vrije Fries 22 (1914) 150-177 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Friesch Museum,' De Vrije Fries 22 (1914) 178-179 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap over het jaar 1912-13,' De Vrije Fries 22 (1914) 180-183 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1913, met lijsten der voornaamste aanwinsten,' De Vrije Fries 22 (1914) 184-197 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Ledenlijst van het Friesch Genootschap,' De Vrije Fries 22 (1914) 198-205 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Lijst der Genootschappen, die in correspondentie staan met het Friesch Genootschap,' De Vrije Fries 22 (1914) 206-209 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 21 (1913)

 • J.S. Theissen, 'Het Leeuwarder Blokhuis in de 16e eeuw,' De Vrije Fries 21 (1913) 1-43 [online beschikbaar] .
 • H.J. Busé, 'Voor en na de Reformatie te IJlst,' De Vrije Fries 21 (1913) 45-70 [online beschikbaar] .
 • H. Reimers, 'San Michele, die Friesenkirche in Rom,' De Vrije Fries 21 (1913) 71-78 [online beschikbaar] .
 • S. Wigersma Hzn., 'Muntvondsten van vroeg-13de-eeuwsche halve obolen in Friesland,' De Vrije Fries 21 (1913) 79-131 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Iets over de Kerkvoogdij-goederen in Friesland,' De Vrije Fries 21 (1913) 133-149 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Friesche Bibliographie 1905-1908,' De Vrije Fries 21 (1913) 151-169 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Een dagboek uit den Patriottentijd,' De Vrije Fries 21 (1913) 171-210 [online beschikbaar] .
 • J.S. van Veen, 'Twee Visitatieverbalen der Commanderie van de Orde van St. Jan te Sneek,' De Vrije Fries 21 (1913) 211-223 [online beschikbaar] .
 • Waling Dijkstra, 'Friesche Spreekwoorden en Gezegden,' De Vrije Fries 21 (1913) 224-291 [online beschikbaar] .
 • P. de Clercq, 'Ter nagedachtenis aan Mr. Ph. van Blom,' De Vrije Fries 21 (1913) 292- 296 [online beschikbaar] .
 • P. de Clercq, 'Lijst der geschriften van Mr. Ph. van Blom betreffende Geschied-, Oudheid en Taalkunde,' De Vrije Fries 21 (1913) 297-298 [online beschikbaar] .
 • S. Wigersma Hzn., 'Verhaal van het ontstaan van den gedenkpenning op de vrijverklaring van Amerika in 1782,' De Vrije Fries 21 (1913) 299-332 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Jhr. Mr. Willem Carel Gerard van Eysinga,' De Vrije Fries 21 (1913) 333- 336 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Een Torenklok van Jurjen Balthasar,' De Vrije Fries 21 (1913) 337-347 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Friesche Bibliographie, 1909-1910,' De Vrije Fries 21 (1913) 348-359 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Friesche kalenderkroniek over de jaren 1825-1842,' De Vrije Fries 21 (1913) 361-400 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Servaas Wigersma en het munt- en penningkabinet van het Friesch Museum,' De Vrije Fries 21 (1913) 401-415 [online beschikbaar] .
 • L.A. Dokkum, 'Het Sneeker Oud Kerkhof en de Gravinneweg,' De Vrije Fries 21 (1913) 416-428 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Het Sneeker Planetarium,' De Vrije Fries 21 (1913) 429-436 [online beschikbaar] .
 • H.L. van Wageningen, 'Bij het portret van J.H.J. van Wageningen thoe Dekema,' De Vrije Fries 21 (1913) 437-440 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Vaatwerk met geometrisch ornament uit de terpen. Inwerking van de Hallstatt-kultuur op Friesland,' De Vrije Fries21 (1913) 441-465 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Een Hollandsch-Russisch Woordenboekje uit 1813,' De Vrije Fries 21 (1913)466-467 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'De lijkpredikatie over pastoor Korte (1775),' De Vrije Fries 21 (1913) 468-471 [online beschikbaar] .
 • J. de Jong, 'Ter nagedachtenis aan pastoor J.A. Scholten,' De Vrije Fries 21 (1913) 471-473 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Een laatste brief van Lourens Alma Tadema,' De Vrije Fries 21 (1913) 473-475 [online beschikbaar] .
 • G.A. Wumkes, 'Een nieuwe Friesche grammatica,' De Vrije Fries 21 (1913) 475-476 [online beschikbaar] .
 • An., 'De terp te Ferwerd en het kasteel Herjuwsma-State,' De Vrije Fries 21 (1913) 477-478 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Friesche Bibliographie, 1911-1912,' De Vrije Fries 21 (1913) 479-488 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den secretaris van het Friesch Genootschap over het jaar 1911-12,' De Vrije Fries 21 (1913) 489-492 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Ledenlijst van het Friesch Genootschap,' De Vrije Fries 21 (1913) 493-500 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1912, met lijsten der voornaamste aanwinsten,' De Vrije Fries 21 (1913) 501-519 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Lijst der Genootschappen, die in correspondentie staan met het Friesch Genootschap,' De Vrije Fries 21 (1913) 520-523 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 20 (1906)

 • G.H. van Borssum Waalkes, 'Dr. M. van Staveren,' De Vrije Fries 20;1 (1906) 1-5 [online beschikbaar] .
 • M. van Staveren, 'Nog een en ander over Mr. Johannes Basius,' De Vrije Fries 20;1 (1906) 6-31 [online beschikbaar] .
 • S. Wigersma Hz., 'Drie zeldzame Oranje-penningen,' De Vrije Fries 20;1 (1906) 33-40 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Armengoederen en Armbesturen in Friesland (Van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets,' De Vrije Fries 20;1 (1906) 41-154 [online beschikbaar] .
 • M. Schoengen, 'Het Minderbroedersklooster te Bolsward,' De Vrije Fries 20;1 (1906) 155-208 [online beschikbaar] .
 • P.J. Blok, 'De Friezen te Rome,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 1-33 [online beschikbaar] .
 • A. Folmer, 'Anthropologische mededeelingen,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 37-48 [online beschikbaar] .
 • G.H. van Borssum Waalkes, 'In memoriam Mr. W.B.S. Boeles,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 51-55 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Lijst der geschriften van Mr. W.B.S. Boeles,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 56-62 [online beschikbaar] .
 • S. Wigersma Hz., 'Muntvondst te Oudwoude,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 65-82 [online beschikbaar] .
 • T.H. Siemelink, 'Geschiedenis van de stad Workum. Van de Hervorming tot den Patriottentijd,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 83-189 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Nogmaals het zwaardje van Arum en de Hada-munt', 20;2 (1906) 190-203 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Een der oudste christelijke beeldhouwwerken in Friesland,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 204-208 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Friesche bibliographie 1901-1902,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 209-220 [online beschikbaar] .
 • R. Visscher, 'Friezen te Bodegraven, in 1672,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 223-260 [online beschikbaar] .
 • S. Wigersma Hz., 'De draagteekens van het jaar 1566,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 261-312.
 • W. Zuidema, 'Friesche overleveringen,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 313-319 [online beschikbaar] .
 • W. Zuidema, 'Een onbekend Friesch Minnelied,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 320-322 [online beschikbaar] .
 • M. Schoengen, 'De schraapzucht van Cunerus Petri, Bisschop van Leeuwarden,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 323-390 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'De opgravingen in de terp te Hoogebeintum,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 391-425 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Die Terp zu Hoogebeintum. Resumé des vorgehenden Artikels,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 426-430 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'Das Alter der friesischen Terpen,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 431-448 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, 'De verzameling Bisschop en iets over het inrichten van Musea,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 449-466 [online beschikbaar] .
 • An., 'De Pers over het Friesch Museum, naar aanleiding van het Koninklijk bezoek op 27 September 1905,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 467-474 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Uit een brief van Franciscus Junius,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 475-476 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Friesche Bibliographie 1903-1904,' De Vrije Fries 20;2 (1906) 477-490 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 19 (1900)

 • M.E. van der Meulen, 'Samuel Haringhouk, een man van beteekenis in Bolsward in de 17de eeuw,' De Vrije Fries 19 (1900) 3-26 [online beschikbaar] .
 • M.E. van der Meulen. 'Lijst der werken bij Samuel Haringhouk gedrukt en uitgegeven,' De Vrije Fries 19 (1900) 27-32 [online beschikbaar] .
 • [W.B.S.] Boeles, 'Oude drukwerken, betreffende Friesland en Groningen,' De Vrije Fries 19 (1900) 33-40 [online beschikbaar] .
 • G.H. van Borssum Waalkes, 'Laatste stuk der Friesche Klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien,' De Vrije Fries 19 (1900) 41-182 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Trekkingslijst van een loterij in 1606,' De Vrije Fries 19 (1900) 185-204 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Reyner Bogerman's Friesche Rijmspreuken,' De Vrije Fries 19 (1900) 205-280 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Kunst in Friesland, I-VI, 19 (1900) 281-292 [online beschikbaar] .
 • T.J. de Boer, 'Oorkonden uit het Familie-Archief Van Sminia (1450- 1535),' De Vrije Fries 293-316 [online beschikbaar] .
 • P.J. Blok, 'Oorkonden betrekkelijk Friesland en zijne verhouding tot Frankrijk in de 13e en 14e eeuw,' De Vrije Fries 19 (1900) 317-334 [online beschikbaar] .
 • J.B. Schepers, 'Chronologie van de werken van Eeltje Halbertsma,' De Vrije Fries 19 (1900) 335-354 [online beschikbaar] .
 • G.H. van Borssum Waalkes, 'De Grietenij Doniawerstal in het einde der 16e en een goed deel der 17e eeuw,' De Vrije Fries 19 (1900) 355-432 [online beschikbaar] .
 • A.J. Andreae, ' 1648-1898, Friesland bij den Vrede van Munster,' De Vrije Fries 19 (1900) 435-474 [online beschikbaar] .
 • Ph. van Blom, 'Geschiedenis van Oud Friesland. Naar de meest vertrouwbare bronnen bewerkt,' De Vrije Fries 19 (1900) 479-792 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 18 (1895)

 • G.H. van Borssum Waalkes, 'Vervolg van Friesche Klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien,' De Vrije Fries 18 (1895) 1-188 [online beschikbaar] .
 • M. van Staveren, 'Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Mr. Johannes Brasius,' De Vrije Fries 18 (1895) 189-280 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Vijf oude zegels beschreven en toegelicht,' De Vrije Fries 18 (1895) 281-299 [online beschikbaar] .
 • S. Haagsma, 'Eenige bladzijden uit Friesland's Zeegeschiedenis,' De Vrije Fries 18 (1895) 305-418 [online beschikbaar]  & 457-623 [online beschikbaar] .
 • Hugo Suringar, 'Iets over Mr. Jacob Dirks,' De Vrije Fries 18 (1895) 419-456 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 17 (1890)

 • A.J. Andreae , 'Bijlagen, Aanteekeningen en Register op het verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij,' De Vrije Fries17 (1890) 1-112 [online beschikbaar] .
 • W.K.J. Schoor, 'De praehistorische honden der terpen,' De Vrije Fries 17 (1890), 113-141 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'De vondst van gouden voorwerpen en gouden Merovingische munten te Dronrijp,' De Vrije Fries 17 (1890) 143-164 [online beschikbaar] .
 • F.G. Slothouwer, 'De wording van het college der Gedeputeerde Staten in de provincie Friesland,' De Vrije Fries 17 (1890) 165-236 [online beschikbaar] .
 • G.H. van Borssum Waalkes, 'De Tien Geboden, naar een handschrift uit de Provinciale Bibliotheek van Friesland,' De Vrije Fries17 (1890) 237-324 [online beschikbaar] .
 • U.Ph. Boissevain, 'Romeinsche steen, te Beetgum gevonden,' De Vrije Fries 17 (1890) 325-337 [online beschikbaar] .
 • J.G. van Blom J.Gz., 'Overzicht van de inrichting en de bevoegdheid der plaatselijke besturen in Friesland, sedert 1795,' De Vrije Fries 17 (1890) 341-424 [online beschikbaar] .
 • W.B. S. Boeles, 'Franciscus Meinardus, hoogleeraar in de rechten te Poitiers,' De Vrije Fries 17 (1890) 425-435 [online beschikbaar] .
 • J.E. Heeres, 'Een manuscript van een Oud Friesch Kronijkje, berustende op het Rijksarchief te Groningen,' De Vrije Fries 17 (1890) 437-448 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 16 (1886)

 • Luigi Pigorini, 'De terpen van Friesland,' De Vrije Fries 16 (1886) 1-20 [online beschikbaar] .
 • Luigi Pigorini, 'De eerst bewoonde plaatsen (Citta) van Friesland,' De Vrije Fries 16 (1886) 21-38 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Naschrift van den vertaler,' De Vrije Fries 16 (1886) 39-48 [online beschikbaar] .
 • Joh. Wenning, 'Kwartieren en wapen van Johan Walta van Juwinga, genaamd van Herema, Grietman van Wonseradeel, 1542, enz.,' De Vrije Fries 16 (1886) 49-50 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Herinnering aan den kruistogt der Friezen in het jaar 1217,' De Vrije Fries 16 (1886) 51-58 [online beschikbaar] .
 • J. Reitsma, 'Een verstooteling van de Kerk,' De Vrije Fries 16 (1886) 59-144 [online beschikbaar] .
 • G.H. van Borssum Waalkes, 'Friesche klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien,' De Vrije Fries 16 (1886) 145-307; 18 (1895) 1-188 & 19 (1900) 41-182 [online beschikbaar] .
 • D. Cannegieter, 'Merkla,' De Vrije Fries 16 (1886) 309 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'De vondst van Onna en Feins,' De Vrije Fries 16 (1886) 313-385 [online beschikbaar] .
 • A.J. Andreae, 'Het verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij, gedurende het tijdvak 1566 tot 1574, met bijlagen en aanteekeningen', 16 (1886) 387-534 [online beschikbaar]  & 17 (1890) 1-112 [online beschikbaar] .
 • Telting, 'Iets over het Sjaardemaleen, in verband met de geschiedenis van eenige huizen te Franeker,' De Vrije Fries 16 (1886) 535-609 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 15 (1883)

 • Johan Winkler, 'Eenige bijzonderheden aangaande de kleederdracht der Friesinnen,' De Vrije Fries 15 (1883) 1-40 [online beschikbaar] .
 • E. Viglius, 'Beschrijvinge van 't Dorp en de Kerk te Beers, 1786,' De Vrije Fries 15 (1883) 41-61 [online beschikbaar] .
 • E. Viglius, 'Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787,' De Vrije Fries 15 (1883) 63-80 [online beschikbaar] .
 • M. van Staveren, 'Van Haaften versus Engerna. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Oud-Catholieke gemeente van de Bisschoppelijke Kleresie te Leeuwarden,' De Vrije Fries 15 (1883) 81-115. In de inhoudsopgave: 'Van Haeften contra Engerus' [online beschikbaar] .
 • G.H. van Borssum Waalkes, 'Dat boeck van den Oorspronck, een handschrift, met inleiding en aanteekeningen,' De Vrije Fries 15 (1883) 117-263 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'De Hernhuttersche Gemeente te Akkrum in 1797,' De Vrije Fries 15 (1883) 265-274 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 14 (1881)

 • G.H. van Borssum Waalkes, 'Epo van Douwma te Huizum. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming in Friesland, voor een goed deel uit onuitgegeven stukken,' De Vrije Fries 14 (1881) 1-110 [online beschikbaar] .
 • Johan Winkler, 'Een en ander over Friesche eigennamen (vervolg),' De Vrije Fries 14 (1881) 111-154 [online beschikbaar] .
 • R. Feenstra, 'Willehad, een apostel der Friezen,' De Vrije Fries 14 (1881) 155-189 [online beschikbaar] .
 • An., 'Verspreide gedichten van Gijsbert Japiks,' De Vrije Fries 14 (1881) 190-192 [online beschikbaar] .
 • A.J. Andreae, 'Bijdrage tot de Burgerlijke en Kerkelijke Indeeling van Friesland tusschen het Flie en de Lauwers, van omstreeks de 8ste eeuw tot 1580,' De Vrije Fries 14 (1881) 193-333 [online beschikbaar] .
 • Ph. van Blom, 'De Dorpgemeenten in Friesland,' De Vrije Fries 14 (1881) 335-443 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 13 (1877)

 • W.B.S. Boeles, 'De Friezen te Rome, naar aanleiding der berigten van Anastasius,' De Vrije Fries 13 (1877) 1-16 [online beschikbaar] .
 • J.G. Verstolk, 'De Friezen in hun aard, karakter, opvoeding, kleeding, taal, levenswijze, zeden, enz. in den aanvang der negentiende eeuw,' De Vrije Fries 13 (1877) 17-60 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Friesche Oudheden. I. De bronzen morgenster. II. Urnen en andere oude voorwerpen, in het begin der achttiende eeuw in Friesland gevonden en in Duitschland afgebeeld. III. IJzeren koeijen. IV. Oosterender oudheden,' De Vrije Fries 13 (1877) 61-80 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Nieuwe berigten uit oude papieren omtrent Duco Martena, 1530-1605,' De Vrije Fries 13 (1877) 81-90 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Veroordeeling van Dr. Petrus van Cammingha, wegens het smaden en lasteren van het Landsbestuur,' De Vrije Fries13 (1877) 91-96 [online beschikbaar] .
 • J. Reitsma, 'Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus. Een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland,' De Vrije Fries 13 (1877) 97-148 [online beschikbaar] .
 • Johan Winkler, 'Een en ander over Friesche Eigennamen,' De Vrije Fries 13 (1877) 149-204 [online beschikbaar]  & 241-343 [online beschikbaar] .
 • An., 'Het Album van Hessel van Ostheim,' De Vrije Fries 13 (1877) 205-207 [online beschikbaar] .
 • I. Holtmanns, 'Inscriptien van verscheidene edelen in het stamboek van Hessel van Ostheim,' De Vrije Fries 13 (1877) 208-216 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks en E. Hooft van Iddekinge, 'De Muntenvond van Beets in Friesland,' De Vrije Fries 13 (1877) 217-234 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'De Geldersche en de Friesche stad Staveren, Stavoren, Steveren,' De Vrije Fries 13 (1877) 235-238 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Nog iets tot lof van Caspar van Robles,' De Vrije Fries 13 (1877) 239-240 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Het Proces van Heer Godschalk van Jongema en de Ingezetenen van Westergoo, van 1538,' De Vrije Fries 13 (1877) 345-358 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 12 (1873)

 • W. Eekhoff, 'Voorlezing over het leven van Dr. Justus Hiddes Halbertsma en zijne verdiensten omtrent geschiedenis, taal- en letterkunde, vooral van Friesland. Uitgesproken in de Vergadering van het Friesch Genootschap van 22 April 1869,' De Vrije Fries12 (1873) 1-38 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Brief over Dr. J.H. Halbertsma, van Mr. B.W.A.E. Baron Sloet tot Oldhuis,' De Vrije Fries 12 (1873) 39-49 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Aanteekeningen 1-13,' De Vrije Fries 12 (1873) 51-64 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Bijlagen: testament en lijsten van zijn geschriften,' De Vrije Fries 12 (1873) 65-80 [online beschikbaar] .
 • Johan Winkler, 'De bruidshoogten op het Noord-Friesche eiland Sylt, of het wonder van Eidum. Eene oude vertelling in rijm gebracht door C.P. Hansen,' De Vrije Fries 12 (1873) 81-133 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Wandeling langs de Friesche kust kort na den Watervloed van 1825,' De Vrije Fries 12 (1873) 135-156 [online beschikbaar] .
 • G.A. Six, 'Het Slot Wiardastate te Goutum bij Leeuwarden, met de Schilderijen, Oudheden enz. daarin aanwezig,' De Vrije Fries 12 (1873) 157-214 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'De edelmoedige wijze, waarop Hertog George van Saksen in 1504 aan Friesland eene nieuwe regeling van de Justitie en Politie schonk,' De Vrije Fries 12 (1873) 215-222 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Verslag omtrent een overoud Handschrift, bij het Friesch Genootschap uitgebragt,' De Vrije Fries 12 (1873) 223-242 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'De Angel-Saksen en hunne Oudste Munten (sceattas). Eene geschied- en penningkundige proeve, naar aanleiding van vonden dier munten en van Frankische saigas, in de Nederlanden en bijzonder in Friesland, gedurende de laatste jaren, geschied,' De Vrije Fries 12 (1873) 243-315 [online beschikbaar] .
 • A. Bloembergen, 'De verdediging van Friesland in 1672,' De Vrije Fries 12 (1873) 317-336 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Schiermonnikoog, de Lauwers, de Scholbalg,' De Vrije Fries 12 (1873) 337-412 [online beschikbaar] .
 • Hooft van Iddekinge, 'Aanteekeningen betreffende en opmerkingen naar aanleiding van eene huisvormige Germaansche Lijk-urne, gevonden te Paterswolde,' De Vrije Fries 12 (1873) 413-428 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Petrus Wierdsma Uitgever van de Oude Friesche Wetten', 12 (1873) 429-436 [online beschikbaar] .
 • Johan Winkler, 'Een noordfriesche brief en een noordfriesch vers,' De Vrije Fries 12 (1873) 437-450 [online beschikbaar] .
 • R.C. Bakhuizen van den Brink, 'Twee onuitgegeven brieven van Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden,' De Vrije Fries 12 (1873) 451-454 [online beschikbaar] .
 • J. Nanninga Uiterdijk, 'Manslag in het Klooster Mariëngaarde, in 1543', 12 (1873) 455-456 [online beschikbaar] .
 • J.I. van Doorninck, 'Onuitgegeven brief van Sicco van Goslinga,' De Vrije Fries 12 (1873) 457-468 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 11 (1868)

 • W. Eekhoff, 'Friesland in 1815. Historische Bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloop 11 (1868) 1-84 [online beschikbaar] .
 • ---, Aanteekeningen en Bijlagen,' De Vrije Fries 11 (1868) 85-144 [online beschikbaar] .
 • J.H. Halbertsma, 'De Friesche Kerk te Rome, S. Michele in Borgo,' De Vrije Fries 11 (1868) 145-186 [online beschikbaar] .
 • J.H. Halbertsma, 'Ophelderingen, Toevoegsel en Aanteekening,' De Vrije Fries 11 (1868) 185-192 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Mededeeling omtrent den oorsprong en de beteekenis van de benaming: het Moordjaar, voor het 63ste levensjaar,' De Vrije Fries 11 (1868) 193-201 [online beschikbaar] .
 • I. Telting, 'De Statuten en Privilegiën van het Schuttersgild te Franeker', 11 (1868) 203-236 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Hoe een Fries, in het jaar 1564, om de hand van Koningin Elisabeth van Engeland vrijt,' De Vrije Fries 11 (1868) 237-267 [online beschikbaar] .
 • L.J.F. Janssen, 'Nog iets over de Grafzerk te Rinsumageest van het jaar 1341', De Vrije Fries 11 (1868) 268-270 [online beschikbaar] .
 • An., 'Prof. Hidde Halbertsma, P.M.,' De Vrije Fries 11 (1868) 271-272 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Geschied- en Letterkundige Nalatenschap van Simon Abbes Gabbema, Historieschrijver van Friesland. Naamlijst van de door hem bijeengebragte handschriften, historische stukken, brieven enz. in bezit van heeren voogden van het Old Burger-Weeshuis, als voogden van het Gabbema-gasthuis te Leeuwarden, in Mei 1854 in bewaring en gebruik overgedragen aan het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Met eene levensschets van Gabbema,' De Vrije Fries 11 (1868) 273-338 [online beschikbaar]  met naschrift in 12 (1873) 222 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Lijst van de opvolgende Lands Historieschrijvers van Friesland,' De Vrije Fries 11 (1868) 339-342 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Hulde der Regeering van Leeuwarden aan Ubbo Emmius, niet in naam, maar metderdaad Historieschrijver van Friesland,' De Vrije Fries 11 (1868) 343-346 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Het Bier-oproer te Leeuwarden, in 1487,' De Vrije Fries 11 (1868) 347-376 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Een Noord-Friesche Schoolmeester. Levensschets van Christiaan Peter Hansen, van het eiland Sylt,' De Vrije Fries 11 (1868) 377-392 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Wybe Saeckles, Schepen van Leeuwarden, overgegaan tot de Geldersche partij, wegens majesteitsschennis door het Hof veroordeeld tot den zwaarde, 1516,' De Vrije Fries 11 (1868) 393-394 [online beschikbaar] .
 • W. Bisschop, 'De slag bij Heiligerlee, 1568,' De Vrije Fries 11 (1868) 395-462 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 10 (1865)

 • J.H. Halbertsma, 'De vertaling des Euangeliums van Mattheus in het Land-friesch,' De Vrije Fries 10 (1865) 1-77 [online beschikbaar] .
 • E. Verwijs, 'De namen der Vrouw bij den Germaan. Eene voorlezing,' De Vrije Fries 10 (1865) 78-97 [online beschikbaar] .
 • W.J.C. van Hasselt, 'Bladvulling,' De Vrije Fries 10 (1865) 98-99 [online beschikbaar] .
 • R.C. Bakhuizen van den Brink, 'Markerhoofd,' De Vrije Fries 10 (1865) 101-143 [online beschikbaar] .
 • L.J.F. Janssen, 'De grafsteen te Rinsumageest van het jaar 1341,' De Vrije Fries 10 (1865) 144-151 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Naschrift,' De Vrije Fries 10 (1865) 150-151 [online beschikbaar] .
 • H.W. Tijdeman, 'Voorlezing over brieven door Jogchem Hopperus aan Wigle Aytta, in 1554-1561 geschreven. Met aanteekeningen door Mr. J. Dirks,' De Vrije Fries 10 (1865) 152-187 [online beschikbaar] .
 • ---, 'Varia I-V,' De Vrije Fries 10 (1865) 188-200 [online beschikbaar] .
 • J.D., 'Bijvoegsel,' De Vrije Fries 10 (1865) 201-202 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen vóór en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen,' De Vrije Fries 10 (1865) 201-343 [online beschikbaar] .
 • J.H. Halbertsma, 'Die Nord-Friesische Sprache nach der Moringer Mundart, zur Vergleichung mit den verwandten Sprachen von Bende Bendsen,' De Vrije Fries 10 (1865) 345-438 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Brokstukken uit mijn Dagboek (Een avond aan den Giesbach, De Friesche-Zweedsche Sage in het Ober-Hasli-thal, Een morgen op den Brünig),' De Vrije Fries 10 (1865) 439-472 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 9 (1862)

 • L.Ph.C. van den Bergh, 'Lijst van oorkonden, die in het Charterboek van Friesland ontbreken. Eerste gedeelte, 753-1300,' De Vrije Fries 9 (1862) 1-23 [online beschikbaar]  In De Vrije Fries niet vervolgd; zie G. Colmjon, Register van oorkonden die in het Charterboek van Friesland ontbreken, Leeuwarden 1883.
 • W. Eekhoff, 'Voorlezing over het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, en de lotgevallen van de voor hem opgerigte gedenkzuil, op den zeedijk nabij Harlingen,' De Vrije Fries 9 (1862) 24-64 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'De oude Friesche drinkhoorn van den patroon van Roordahuizum,' De Vrije Fries 9 (1862) 65-77 [online beschikbaar] , 206 [online beschikbaar]  .
 • R. Posthumus, 'Lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),' De Vrije Fries9 (1862) 78-83 [online beschikbaar] .
 • Ph. van Blom, 'Thinzen oer 'e spelwize fen 'e Frysce tael,' De Vrije Fries 9 (1862) 84-98 [online beschikbaar] .
 • W.J.C. van Hasselt, 'Een onuitgegeven gedicht van Balthasar Bekker,' De Vrije Fries 9 (1862) 99-102 [online beschikbaar] .
 • A. Telting, 'Redevoering over het Kruisbroeders Klooster, te Franeker,' De Vrije Fries 9 (1862) 103-128 [online beschikbaar] .
 • J. van Vloten, 'Friesche briefwisseling van October 1576 tot Augustus 1577,' De Vrije Fries 9 (1862) 129-176 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Des bisschops eerste geregt, of Aleph van Alewa en Anna van Deeckema,' De Vrije Fries 9 (1862) 177-206 [online beschikbaar] .
 • J.H. Halbertsma, 'Rinse Posthumus, in leven kerkleeraar onder de hervormde gemeenten van Waaxens en Brantgum,' De Vrije Fries 9 (1862) 207-269 [online beschikbaar] .
 • J.H. Halbertsma, '(Aanhangsel). De plaatsnamen Ternaard, Ameland, Sneek en Waaxens,' De Vrije Fries 9 (1862) 270-271 [online beschikbaar] .
 • J. van der Zwaag, 'Hulde aan de nagedachtenis van Rinse Posthumus,' De Vrije Fries 9 (1862) 272-294 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Berigt wegens den storm in den nacht tusschen den 20 en 21 November 1776 (Volgens het handschrift van mr. Lollius Adema, in leven Secretaris van Wijmbritseradeel, te Sneek. 1776),' De Vrije Fries 9 (1862) 295-300 [online beschikbaar] .
 • J.H. Halbertsma, 'Petrus Wierdsma, Petrus Brantsma en Eelke Meinderts,' De Vrije Fries 9 (1862) 301-326 [online beschikbaar] .
 • J.H. Halbertsma, 'De Friezen in Engeland onder de Romeinen,' De Vrije Fries 9 (1862) 327-328 [online beschikbaar] .
 • I. Telting, 'Over de sporen van Oud-Germaansch strafregt in de Germania van Tacitus,' De Vrije Fries 9 (1862) 329-372 [online beschikbaar] .
 • Karel von Richthofen, 'De belangrijkheid van de kennis der Friesche geschiedenis en van het Oud-Friesche regt voor het tegenwoordige Duitschland. Met eene inleiding, medegedeeld door W. Eekhoff,' De Vrije Fries 9 (1862) 373-386 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Ephemerides Leovardienses of Leeuwarder aanteekeningen van den notaris Anthonius Joostzoon, 1566-1568,' De Vrije Fries 9 (1862) 387-440 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 8 (1859)

 • W. Eekhoff, 'Voorlezing over het leven van Petrus Wierdsma en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland,' De Vrije Fries 8 (1859) 1-47 [online beschikbaar] .
 • J.H. Behrns, 'Voorlezing over de grondslagen van de orthographie der Friesche taal,' De Vrije Fries 8 (1859) 48-61 [online beschikbaar] .
 • H. Baerdt van Sminia, 'Overzigt van twee Alba Amicorum uit de XVIIde eeuw,' De Vrije Fries 8 (1859) 62-76 [online beschikbaar] .
 • Z., 'Hunnebedden in Denemarken,' De Vrije Fries 8 (1859) 77-81 [online beschikbaar] .
 • H. Baerdt van Sminia, 'Kapitein Haring van Harinxma thoe Heeg,' De Vrije Fries 8 (1859) 82-88 [online beschikbaar] .
 • J.H. Ankringa, 'Proeve van de geschiktheid der Friesche taal voor het verhevene,' De Vrije Fries 8 (1859) 89-108 [online beschikbaar] .
 • H. Baerdt van Sminia, 'Vervolg van het overzigt van de Alba Amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuwen,' De Vrije Fries 8 (1859) 109-138 [online beschikbaar]  & 209-240 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Nieuwe bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland,' De Vrije Fries 8 (1859) 139-203 [online beschikbaar] .
 • R. Posthumus, 'Lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),' De Vrije Fries8 (1859) 204-208; [online beschikbaar]  241-254 [online beschikbaar]  & 388-397 [online beschikbaar] .
 • T.R. Dijkstra, 'Iets over handmerken in Friesland,' De Vrije Fries 8 (1859) 255-268 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Voorlezing over het leven en de verdiensten van Foeke Sjoerds, historieschrijver van Friesland,' De Vrije Fries 8 (1859) 269-293 [online beschikbaar] .
 • P.O. van der Chijs, 'Beschouwingen van Mr. J. Dirks, naar aanleiding van het werk getiteld: de Munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der Heeren van Koevorden), van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend,' De Vrije Fries 8 (1859) 294-322 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Losse stukken tot Friesland betrekkelijk, uit de nalatenschap van wijlen den Heer J. van Leeuwen,' De Vrije Fries 8 (1859) 323-336 [online beschikbaar]  & 444-448 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Voorlezing over het leven van Jacob van Leeuwen en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland,' De Vrije Fries 8 (1859) 337-363 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Over den ouden druk der Friesche Wetten of het Friesche Landregt, vermoedelijk gedrukt te Dokkum in 1466,' De Vrije Fries 8 (1859) 364-383 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Naschrift over Botte van Holdinga,' De Vrije Fries 8 (1859) 384-387 [online beschikbaar] .
 • J. van Vloten, 'Friesche Briefwisseling van Junij tot December 1572,' De Vrije Fries 8 (1859) 398-438 & 9 (1862) 129-176 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Extract uit het Kerke-Boek van Wirdum, van 1555-1620, bladz. 20. Beslissing van den commissaris-generaal van Oostergo, waarbij aan Jou Jousma de vicarie te Wirdum wordt toegewezen, mits hij dezelve door een geschikt kapelaan late bedienen. Gegeven te Leeuwarden, den 18 Julij 1525,' De Vrije Fries 8 (1859) 439-443 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 7 (1856)

 • J. van Leeuwen, 'Verslag van een Handschrift, nagelaten door den Heer F.D. Fontein,' De Vrije Fries 7 (1856) 1-40 [online beschikbaar] .
 • H.O. Feith, 'Dagboek of Aanteekeningen van Dr. Georgius Westendorp, 1566-1578,' De Vrije Fries 7 (1856) 41-73 [online beschikbaar] .
 • A. Telting, 'De Sint Maartens kerk te Franeker. Oorkonden en berigten uit het oudste kerkenboek te Franeker,' De Vrije Fries 7 (1856) 74-108 [online beschikbaar] .
 • A. Telting, 'Het leven van Jan Willem de Crane,' De Vrije Fries 7 (1856) 109-194 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Hulptroepen uit Harlingen naar Zweden gezonden in 1609,' De Vrije Fries 7 (1856) 195-202 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Aanteekeningen'. 7 (1856) 203-204 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Nadere aanteekening'. 7 (1856) 204 [online beschikbaar] .
 • J.K.J. de Jonge, 'Inlichtingen omtrent de staatkundige betrekkingen tusschen Nederland en Zweden, in de jaren 1592-1609,' De Vrije Fries 7 (1856) 205-256 [online beschikbaar] .
 • H.B. van Sminia, 'Juw Hettes Dekema, de laatste Potestaat in Friesland,' De Vrije Fries 7(1856) 257-273 [online beschikbaar] .
 • U.A. Evertsz, 'Frisiaca,' De Vrije Fries 7 (1856) 274-296 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Severinus Feyta, of Leuven in 1542 door Maarten van Rossem berend. Eene voorlezing met aanteekeningen,' De Vrije Fries 7 (1856) 297-323 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Geschiedenis van de zamenstelling en uitgave van het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland, benevens Levensschetsen van de bewerkers G.F. Baron thoe Schwartzenberg, Dr. Nicolaas Tholen en Mr. J.F.M. Herbell, met nog twee Bijvoegselen,' De Vrije Fries 7 (1856) 324- 361 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Betoog, dat de eerste druk van de Oude Friesche Wetten, bezorgd door Heer Hidde Cammingha, omstreeks den jare 1484 is gedrukt te Leeuwarden. Als eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van de Boekdrukkunst in Nederland, bij gelegenheid der Typographische Tentoonstelling op het Costersfeest te Haarlem, in 1856,' De Vrije Fries 7 (1856) 362-378 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, 'Geene Heerlijkheden in Friesland, of Dr. Sikke Dekema en Mammema-state te Jellum,' De Vrije Fries 7 (1856) 379-394 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 6 (1853)

 • J. Dirks, 'Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),' De Vrije Fries 6 (1853) 1-56 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Het geslacht Arnoldi,' De Vrije Fries 6 (1853) 57-116 [online beschikbaar] .
 • D. Fockema, 'Voorlezing betrekkelijk den giftbrief van keizer Lodewijk den Vromen, van het jaar 839,' De Vrije Fries 6 (1853) 117-123 [online beschikbaar] .
 • D. Fockema, 'Voorlezing over de zinnebeelden in den gevel der voormalige kanselarij, te Leeuwarden,' De Vrije Fries 6 (1853) 124-126 [online beschikbaar] .
 • D. Fockema, 'Voorlezing over een handschrift van Gerrit Hesman, behelzende aanteekeningen van gebeurtenissen, te Dockum voorgevallen,' De Vrije Fries 6 (1853) 127-130 [online beschikbaar] .
 • [J. G. Ottema,], 'Beschrijving van de Waalsche Furie te Dockum, in het jaar 1572, door Hendrik Bra. Uit het Latijn vertaald, door J.G.O.,' De Vrije Fries 6 (1853) 131-152 [online beschikbaar] .
 • D. Fockema, Algemeene kritische aanmerkingen over het eerste boek van Krantzii Saxonia, en bijzonder tot de Friesche geschiedenis betrekkelijke,' De Vrije Fries 6 (1853) 153-160 [online beschikbaar] .
 • L.J.F. Janssen, 'Nog iets over het Hunebed te Rijs, in Gaasterland,' De Vrije Fries 6 (1853) 161-163 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Wat blijft er nog te verrigten over voor het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde?,' De Vrije Fries6 (1853) 164-185 [online beschikbaar] .
 • J.D. Ankringa, 'Wat heeft Karel de Stoute gedaan, om Friesland onder zijn beheer te krijgen?'. 6 (1853) 186-194 [online beschikbaar] .
 • J.D. Ankringa, 'Karel de Stoute wordt, vastgevroren aan het ijs, in een moeras gevonden, bij Nancy'. 6 (1853) 195-200 [online beschikbaar] .
 • J. Ledder, 'Aanteekeningen omtrent den grafkelder te Wieuwerd, en de natuurlijke mummiën, daarin voorhanden,' De Vrije Fries 6 (1853) 201-252 [online beschikbaar] .
 • J.H. van IJssel, 'Voorlezing over Ludger, en zijne verdiensten met betrekking tot de vestiging en uitbreiding des Christendoms in Friesland,' De Vrije Fries 6 (1853) 253-269 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff 'Voorlezing over het leven van Mr. A. van Halmael Jr. en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland,' De Vrije Fries 6 (1853) 270-299 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Bladvulling,' De Vrije Fries 6 (1853) 300-304 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Aanteekeningen van Z.C. von Uffenbach, gedurende zijn verblijf in Friesland in 1710,' De Vrije Fries 6 (1853) 305-390 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 5 (1850)

 • M. de Haan Hettema, 'Opgraving en bewaring van oudheden,' De Vrije Fries 5 (1850) 1-21 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Berigt omtrent eene muurschildering in de Sint Martens-kerk te Bolsward,' De Vrije Fries 5 (1850) 22-28 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'De togten der Friezen, onder Karel den Grooten, tegen de Wilten en Avaren, in de jaren 789 en 791,' 5 (1850) 29-52 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'De Friezen voor Aken, in 1248,' De Vrije Fries 5 (1850) 53-70 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Verslag over eenige handschriften der Chronijk van Worp van Thabor (vervolg),' De Vrije Fries 5 (1850) 71-85 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Hulde aan Eise Eisinga,' De Vrije Fries 5 (1850) 86-96 [online beschikbaar] .
 • A. Winkler Prins, 'Radbout de Eerste, beschouwd als vertegenwoordiger van het Friesche volk,' De Vrije Fries 5 (1850) 97-120 [online beschikbaar] .
 • J.H. Beucker Andreae, 'Eenige mededeelingen omtrent Joachim Hopperus, en de briefwisseling tusschen hem en Viglius ab Aytta,' De Vrije Fries 5 (1850) 121-143 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Herinnering aan Ulbe Aylva van Burmania,' De Vrije Fries 5 (1850) 144-162 [online beschikbaar] .
 • Eyck tot Zuilichem, 'Beschouwing van den bouwtrant van eenige kerken in Friesland,' De Vrije Fries 5 (1850) 163-170 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),' De Vrije Fries 5 (1850) 171-192 [online beschikbaar] .
 • L.H.W. van Aylva Rengers, 'Verhandeling over de benaming van Vrije Friezen,' De Vrije Fries 5 (1850) 193-225 [online beschikbaar] .
 • C.M.A. Simon van der Aa, 'Het verraad, door Jacob Donker aan eenige Friesche Edelen gepleegd, in het jaar 1567,' De Vrije Fries5 (1850) 226-231 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Herinnering aan het geslacht Sirtema van Grovestins', 5(1850) 232-255 [online beschikbaar] .
 • Van Grovestins, 'Journaal van de coursen, gedaan in de laatste campagne, anno 1712, door den Heer Lieutenant Generaal Van Grovestins', 5(1850) 256-276 [online beschikbaar] .
 • L.J.F. Janssen, 'Over de St. Maartens-steen te Bolsward,' De Vrije Fries 5 (1850) 277-312 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Levensberigt van Aggaeus Albada,' De Vrije Fries 5 (1850) 313-337 [online beschikbaar] .
 • L.J.F. Janssen, 'Het Hunebed te Rijs, in Gaasterland,' De Vrije Fries 5 (1850) 338-350 [online beschikbaar] .
 • An., 'De Gildehoren en het Grootveerschippers Gild te Harlingen,' De Vrije Fries 5 (1850) 351-359 [online beschikbaar] .
 • An., 'Drinkhoren van het Sint Antonis-Gild,' De Vrije Fries 5 (1850) 360 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'De Generaal Hans Willem Baron van Aylva en zijn geslacht,' De Vrije Fries 5 (1850) 361-389 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 4 (1846)

 • J.G. van Blom, 'Wobbel fen Smelle-Ie,' De Vrije Fries 4 (1846) 1-19 [online beschikbaar] .
 • Daam Fockema, 'Over de grenzen van Friesland, in onderscheidene tijdvakken,' De Vrije Fries 4 (1846) 20-33 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),' De Vrije Fries 4 (1846) 34-69 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Maatschappelijke toestand, regts- en verdedigingswezen, van het vroegere Friesland,' De Vrije Fries 4 (1846) 70-93 [online beschikbaar] .
 • R. Posthumus, 'Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),' De Vrije Fries 4 (1846) 94-104 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren, in het Rorneinsche tijdperk,' De Vrije Fries 4 (1846) 105-182 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Redevoering over het ontstaan der Zuiderzee,' De Vrije Fries 4 (1846) 183-214 [online beschikbaar] .
 • Daam Fockema, 'Voorlezing over de vorming van de Zuiderzee,' De Vrije Fries 4 (1846) 215-224 [online beschikbaar] .
 • G.T.N. Suringar, 'Dichterlijke brief van Jancko Douwama, Friesch Edelman,' De Vrije Fries 4(1846) 225-242 [online beschikbaar] .
 • Daam Fockema, 'Bijdrage over de watertogten der Romeinen door Friesland, en dezer invloed op den waterstaat aldaar,' De Vrije Fries 4 (1846) 243-253 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Wat zijn de zeven zeelanden van Friesland?,' De Vrije Fries 4 (1846) 254-264 [online beschikbaar] .
 • Daam Fockema, 'Bijdrage over de afkomst van Ernst Willem Higt,' De Vrije Fries 4 (1846) 265-268 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'De Godsoordeelen in Friesland,' De Vrije Fries 4 (1846) 269-305 [online beschikbaar] .
 • R. Posthumus, 'Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),' De Vrije Fries 4 (1846) 306-320 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),' De Vrije Fries 4 (1846) 321-378 [online beschikbaar] .
 • J.D. Ankringa, 'Het voordeel, hetwelk de Friezen trokken uit de overheersching van Albrecht van Saxen,' De Vrije Fries 4 (1846) 379-397 [online beschikbaar] .
 • J.G. van Blom, 'Ljaecht,' De Vrije Fries 4 (1846) 398-499 [online beschikbaar] .
 • J.C.W. le Jeune, 'Brief van den Heer Mr. J.C.W. le Jeune aan den Heer Dr. J.G. Ottema,' De Vrije Fries 4 (1846) 400-410 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Antwoord van den Heer Dr. J.G. Ottema aan den Heer Mr. J.C.W. le Jeune,' De Vrije Fries 4 (1846) 411-420 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 3 (1844)

 • C. Leemans, 'Grafsteen van eenen Frieschen ruiter, gevonden in Engeland,' De Vrije Fries 3 (1844) 1-20 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Bijdrage tot de penningkunde van Friesland. No. l, 2,' De Vrije Fries 3 (1844) 21-66 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan, Hettema, 'Overzicht over de Rune-literatuur,' De Vrije Fries 3 (1844) 67-102 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Bladvulling,' De Vrije Fries 3 (1844) 103-104 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Verslag over eenige handschriften der Chronijk van Worp van Thabor,' De Vrije Fries 3 (1844) 105-149 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Request van Saepck van Donia, 1524,' De Vrije Fries 3 (1844) 150-157 [online beschikbaar] .
 • A. Telting, 'Iets over de grammaticale beoefening der Friesche taal in haren geheelen omvang,' De Vrije Fries 3 (1844) 158-192 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Naschrift,' De Vrije Fries 3 (1844) 193 [online beschikbaar] .
 • [Gijsbert Japicks], 'Sjolle Kramer en Tetjen,' De Vrije Fries 3 (1844) 194-199 [online beschikbaar] .
 • R. Posthumus, 'Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwijzen en spreekwoorden (vervolg),' De Vrije Fries 3 (1844) 200-218 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Accurata descriptio perigrinationis in Terram Sanctam (Bedevaert nae dat H. Landt, door H. van Martena en anderen),' De Vrije Fries 3 (1844) 219-276 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Herinnering aan Sicco van Goslinga, als Krijgs- en Staatsman,' De Vrije Fries 3 (1844) 277-314 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Iets over de verschillende uitgaven der Frisia van Martinus Hamconius,' De Vrije Fries 3 (1844) 315-331 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Verthoninge der Coninghen, Bisschoppen, Princen, Potestaten, Heeren ende Graven van Vrieslant, met de gedenckweerdichste saecken van haer, soo buiten als binnen slants gedaen, van aenbegin tot den jaere MDCXVII, door Martinum Hamconium,' De Vrije Fries 3 (1844) 332-410 [online beschikbaar] . (Zie ook: J. Dirks in nr. 6, 300-304.)
 • J. Dirks, 'De Graftombe van Viglius ab Aytta, in de St. Bavo kerk te Gent, en zijne betrekking tot deze kerk,' De Vrije Fries 3 (1844) 411-420 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Giftbrief van keizer Karel V, aan Viglius ab Aytta, l maart 1544', 3 (1844) 421-437 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 2 (1842)

 • A. Telting, 'Angel-Saksische bezweringsformulieren,' De Vrije Fries 2 (1842) 1-9 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Verkort verslag aan het Provinciaal Friesch Genootschap, wegens gevondene geschiedkundige stukken, op twee wetenschappelijke reizen door ons vaderland,' De Vrije Fries 2 (1842) 10-23. [online beschikbaar]
 • W. Eekhoff, 'Afschriften van de Friesche charters, door den Heer W. Eekhoff, in het Archief der stad Utrecht, gekopijeerd, met afbeelding van derzelver zegels' en 'Iets, betrekkelijk de hiernevens afgebeelde zegels, behoorende bij de charters hierboven medegedeeld,' De Vrije Fries 2 (1842) 24-36 [online beschikbaar] .
 • J.G. van Blom, 'Proeve van het harmonische in de Friesche dichtkunst', De Vrije Fries 2 (1842) 37-57 [online beschikbaar] .
 • Finn Magnussen, 'Over de dagverdeeling der oude Scandinaviërs,' De Vrije Fries 2 (1842) 58-92 [online beschikbaar] .
 • R. Posthumus, 'Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwijzen en spreekwoorden (vervolg),' De Vrije Fries 2 (1842) 93-116 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Chronijkje van Friesland,' De Vrije Fries 2 (1842) 117-130 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema en A. van Halmael, 'De kerk te Terkaple van binnen, den 3 September 1840 opgenomen,' De Vrije Fries 2 (1842) 130-134 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Noord-Nederland en de kruistogten. Schetsen van het aandeel der Noord-Nederlanders en, in het bijzonder, der Friezen aan dezelven, volgens de berigten van ooggetuigen en tijdgenooten,' De Vrije Fries 2 (1842) 135-214, 221-328 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Beschrijving van een zeldzaam voorkomend werkje van Johannes Bogerman, predikant te Leeuwarden,' De Vrije Fries 2 (1842) 215-220 [Johannes Bogerman ].
 • Daam Fockema, 'Bijdrage over den geschiedschrijver Cornelius Tacitus,' De Vrije Fries 2 (1842) 332-341 [online beschikbaar] .
 • J. van Leeuwen, 'Iets over Johan Maurits van Nassau,' De Vrije Fries 2 (1842) 342-346 [online beschikbaar] .
 • J. Dirks, 'Bladvulling,' De Vrije Fries 2 (1842) 347-348 [online beschikbaar] .
 • U.A. Evertsz, 'Verslag omtrent drie handschriften, aangekocht uit de boekverzameling van wijlen den Hoogleraar Van Eerde, en thans bij het Provinciaal Friesch Genootschap berustende,' De Vrije Fries 2 (1842) 349-412 [online beschikbaar] .
 • J.G. Ottema, 'Over het leven van Suffridus Petrus Leovardiensis,' De Vrije Fries 2 (1842) 413-471 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, 'Scholae Leovardiensis, s. Collegii Nationalis Collegarum Leovardiensium, in inclyta academia Franequerana, leges,' De Vrije Fries 2 (1842) 472-475 [online beschikbaar] .

Naar boven

Nummer 1 (1839)

 • E. Binkes, 'Over eene nederzetting of volkplanting der Friesen in Zwitserland, benevens eenige aanmerkingen over den tocht der Friesen naar Rome,' De Vrije Fries 1 (1839) 1-63 [online beschikbaar] .
 • J.D. Ankringa, 'Jan Bonga, 1580,' De Vrije Fries 1 (1839) 64-69 [online beschikbaar] .
 • A. Telting, 'Brief van Goslick Colonna, Hopman over eene compagnie Franeker burgers, aan de Magistraat der stad Franeker,' De Vrije Fries 1 (1839) 70-75 [online beschikbaar] .
 • U.A. Evertsz, (met naschrift van Hettema), 'Suffridus Petrus, en niet Suffridus Petri,' De Vrije Fries 1 (1839) 76-77 [online beschikbaar] .
 • W.W. Buma, Aanstelling van Suffridus Petrus tot Historieschrijver van Friesland,' De Vrije Fries 1 (1839) 78-82 [online beschikbaar] .
 • R. Posthumus, 'Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwijzen en spreekwoorden,' De Vrije Fries 1 (1839) 83-92, 233-248 [online beschikbaar] .
 • J.W. de Crane, 'Herinneringen van Martena-Huis te Franeker,' De Vrije Fries 1 (1839) 93-163 [online beschikbaar] .
 • M. Hettema, 'Gedachten bij het lezen van het Idioticon Frisicum, of woordenboek van bijzonder in Friesland gebruikelijke woorden en spreekwijzen, door Ev. Wassenbergh,' De Vrije Fries 1 (1839) 164-187 [online beschikbaar] .
 • R. Posthumus, 'Proeve van de taal, zoo als dezelve op het eiland Schiermonnikoog gesproken wordt,' De Vrije Fries 1 (1839) 188 [online beschikbaar] .
 • J.W. de Crane, 'Het aloud geslacht Martena, in genealogisch overzigt voorgesteld,' De Vrije Fries 1 (1839) 189-232 [online beschikbaar] .
 • J.G. van Blom, 'De reedryder,' De Vrije Fries 1 (1839) 249-250 [online beschikbaar] .
 • U.A. Evertsz, 'Wat kan niet een scheidteeken te weeg brengen!,' De Vrije Fries 1 (1839) 251-256 [online beschikbaar] .
 • A. Deketh, 'Penningkunde,' De Vrije Fries 1 (1839) 257-262 [online beschikbaar] .
 • M. Hettema, 'Hoe dae Fresen toe fridom koemen,' De Vrije Fries 1 (1839) 263-276 [online beschikbaar] .
 • J.W. de Crane, 'Mr. J.W. de Crane aan de lezers van beide zijne verhandelingen: Herinneringen van Martena-Huis en Het aloud geslacht Martena,' De Vrije Fries 1 (1839) 277-295 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema en A. van Halmael, 'De lof van het landelijk leven. Horatius, Epod. II. In het Oud-Friesch overgebracht door Jr. Mr. M. de Haan Hettema. Met de Nederduitsche vertaling van Mr. A. van Halmael Jr.,' De Vrije Fries 1 (1839) 296-301 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Vermaecklijck sotte-clucht van een Advocaet ende een Boer, op 't plat Friesch,' De Vrije Fries 1 (1839) 302-320 [online beschikbaar] .
 • W. Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving van eene zilveren medaille of Frieschen gelegenheidspenning voor Michiel Högelcko,' De Vrije Fries 1 (1839) 321-341 [online beschikbaar] .
 • A. Telting, 'Beschrijving van een oud sigillum secretum der stad Leeuwarden,' De Vrije Fries 1 (1839) 342-344 [online beschikbaar] .
 • H. Baerdt van Sminia, 'Het geslacht Aebbinga te Hijum en Hallum,' De Vrije Fries 1 (1839) 345-355 [online beschikbaar] .
 • M. de Haan Hettema, 'Helgolandsch,' De Vrije Fries 1 (1839) 356 [online beschikbaar] .

Naar boven